Скромното листенце на едно дърво, събиращо и използващо слънчевата енергия за преработване на въглеродния двуокис в гориво, е вдъхновило група учени за създаването на подобни системи, които ще могат да превръщат парниковите газове в гориво с помощта единствено на слънчевата светлина.

Изследователите вече са използвали най-различни подходи относно използването на парниковите газове, те са прибягвали до помощта на бактерии и биоинженерството, химични реактори, катализатори от мед и въглерод. Този път учените от Университета в Индиана са измислили нещо съвършено иновационно, изработвайки молекула, която може да използва слънчевата светлина и да преобразува въглеродния двуокис във въглероден окис, който след това може да се използва като източник за гориво. Въпреки че този род гориво не е много популярен, въглеродният окис може да се превърне в база за създаването на други промишлени материали или най-малкото - преработващите молекули могат да направят въглеродния двуокис неутрален. С други думи – обемите му няма да растат, като за сметка на преработването ще остават в предишните си обеми, а полученият от горенето газ може отново да се преработва в окис.

Изгорелите газове се явяват важен проблем в много производствени процеси“, казва Лян Ши Ли, водещият автор на изследването: „Това е също така и начин за съхраняване на енергия във вид на въглеродно-неутрално гориво, тъй като вие няма да изхвърляте повече въглерод обратно в атмосферата, отколкото сте взели.

Групата учени твърди, че техният метод се явява най-икономичният начин за създаване на въглероден окис, като всичко се свежда до молекулата в центъра на реакцията. Молекулата се състои от нанографен и рений, като нанографенът поглъща слънчевата светлина и предава енергията на атома рений, който действа като „двигател“, преработвайки въглеродния двуокис.

Ако можете да създадете достатъчно ефективна молекула за тази реакция, то вие ще произвеждате енергия, която практически ще е безплатна и съхраняема във вид на гориво“, казва Ли.