Доскоро двете хипотези за връзката между хората и неандерталците бяха по-скоро конкуренти и привържениците им често влизаха в пререкания. Трудът на холандския биолог Лорен Франц и неговите партньори обаче е дефинитивен.

След подробен геномен анализ учените достигат до заключението, че хората (Homo Sapiens) и неандерталците са се размножавали помежду си, на което се дължи остатъкът от неандерталската ДНК в съвременните европейци и азиатци. Другата теория, според която неандерталците са отделен вид хора, зародил се изолирано в Африка, изглежда абсурдна след публикуването на труда. Анализът доказва с абсолютна сигурност, че човекът и неандерталецът се срещат в Европа и Западна Азия. Изчезването на неандерталците все още не е напълно изяснено.

Франц и компания вярват, че те са били интегрирани добре в общностите на Homo Sapiens и теорията за избиването им не е особено достоверна.