Американски специалисти от Института за научни изследвания Скрипс твърдят, че към лечението със стволови клетки трябва да се подхожда внимателно. В тяхната научна статия, публикувана в Nature Biotechnology, се споменава за опасност от използването на този метод в традиционната медицина.

Учените обясняват, че с възрастта броят на генните мутации в индуцираните стволови клетки се увеличава, затова преди използването на този метод трябва да се анализират тези клетки на донора за наличието на вредни промени в техния състав.
Стволовите клетки обикновено се препрограмират и превръщат в различен тип тъкани на човешкия организъм, като методът в момента е много популярен. При деленето на индуцираните стволови клетки негативните патологични процеси нарастват с времето. Учените са изяснили това в процеса на анализ на материал от донори на възраст до 80 години. При по-възрастните мутациите се увеличават двойно в сравнение с тези при двадесетгодишните например. Затова учените съветват да не се използват стволови клетки за присаждане от донори на преклонна възраст.