Ново изследване показва, че да претърпиш сътресение на мозъка е свързано с повишено влошаване на когнитивните способности в по-късен етап от живота, включително при пациенти, които изглежда, че са се възстановили напълно от травмата. 
В изследването, публикувано в списание Neurology, са проследени хиляди близнаци, ветерани от Втората световна война, много от които са еднояйчни. Тъй като еднояйчните близнаци имат общ генетичен код, сравняването на развитието на един близнак, претърпял мозъчно сътресение, с друг, който не е претърпял такова, представлява най-близкия до науката медицински сценарий "какво би станало, ако?". 


В проучването са се включили общо 8662 участници, които са преминали когнитивни тестове, проведени по телефона. Трябва да се отбележи, че средната възраст на участниците е била около 67 години, като са били провеждани и допълнителни тестове през следващите 12 години. 
Изследването е стартирало през 90-те години на ХХ век и е установило, че близнаците, които са имали мозъчна травма (TBI), са показали по-ниски резултати на когнитивните тестове от своите връстници на 70-годишна възраст. Освен това изглежда, че скоростта на когнитивното влошаване се влияе от наличието на множество сътресения - на мозъка след 24-годишна възраст или сътресение, довело до загуба на съзнание.  
"Въпреки че размерът на ефекта е скромен, приносът на TBI за познавателните способности в късна възраст, в допълнение към многобройните други фактори с вредно въздействие върху познавателните способности, може да е достатъчен, за да се направи оценка на познавателните способности", заявява съавторът Мариана Шанти-Кетерл, геронтолог от университета Дюк, в изявление за изследването. 
Както при всяко проучване, и тук има някои уговорки: докато изследователите са контролирали фактори като образование, неврологични заболявания и навици за пиене и пушене, те не са контролирали други като физическа активност. Изследването не е направило и разграничение между тежестта на сътресенията. Заслужава да се отбележи и фактът, че тези наранявания са отчетени от самите участници. Поради това не може да се изключи възможността за погрешно припомнени наранявания. 
Въпреки това констатациите вероятно са значими. Епидемиологът, който е рецензирал проучването, заяви пред The Washington Post, че "не им е известно да има други, които да използват дизайн на двойно проучване". По ирония на съдбата това е изследване, което няма аналог. 
Последващите изследвания ще трябва да потвърдят резултатите от проучването. Но засега последиците от него са ясни: грижата за здравето не бива да се пренебрегва.  
"С оглед на тенденцията, която наблюдаваме, за увеличаване на посещенията в спешното отделение поради наранявания при спортни или развлекателни дейности, в съчетание с приблизително половин милион военни, които са претърпели TBI между 2000 г. и 2020 г., не може да се пренебрегне потенциалното дългосрочно въздействие на TBI", казва Чанти-Кетърл. "Тези резултати могат да ни помогнат да идентифицираме хора, които могат да се възползват от ранни интервенции, които могат да забавят когнитивния упадък или потенциално да забавят или предотвратят деменцията." 

Снимки: Unsplash

Виж още: Нещо почти изцяло е убило древните ни предци, твърдят учени