Специалистите от CERN постигнаха истински рекорд, получавайки най-плътната материя. Това се случило по време на експеримент, възпроизвеждащ условията след Големия взрив. Създадената в Големия адронен колайдер материя била значително по-гореща от центъра на Слънцето и по-плътна от недрата на неутронна звезда. Роденото при сблъсък на йони на оловото вещество представлява само по себе си кварк-глюонна плазма.

Във Вселената няма по-плътно състояние на материята, с изключение на черните дупки, коментират изследователите. Те поясняват - само един кубичен сантиметър от такъв материал ще тежи 40 милиарда тона!

Да припомним - Големият адронен колайдер към момента работи с приблизително половината от своята мощност. Това означава, че в бъдеще физиците биха могли да получат още по-плътна и гореща материя.

 

Тагове: