Група астрофизици откри нов вид черни дупки, т.нар черни дупки от директен колапс в ранната Вселена, съществуването на които беше предвидено на теория преди няколко години. Черните дупки от този вид са образувани вследствие на колапса на масивни газови облаци, а не на отделни звезди.

Към момента беше загадка за учените как толкова млади обекти, появили се едва в периода на синтеза на тежките елементи, са набрали толкова огромна маса. Изчисленията показваха, че масата на тези черни дупки би трябвало да се удвоява на всеки 50 милиона години, но тази скорост е твърде малка, за да може черна дупка със звездна маса да се превърне в свръхмасивна такава. Едно от обясненията, разрешаващо този пъзел, е свързано именно с това, че те са появили не в резултат на колапса на първото поколение звезди, а в резултат на директния срив на облаци от газ с маси от 10 до 100 хиляди пъти по-големи от тази на Слънцето. Според учените това е истинско „космическо чудо“.