Астрономите получиха първите доказателства за това, че почти всичкото количество вода на Юпитер е доставено от кометата Shoemaker-Levy 9, която падна на планетата през 1994 г. Това твърдение се основава на нови данни, получени от космическата обсерватория Herschel. Наблюденията показват, че в района на южното полукълбо, където е станал сблъсъка, има повече вода, отколкото на север.

Споровете за произхода на водата на Юпитер се водят вече две десетилетия. Ако присъствието на вода в долните слоеве на атмосферата може да се обясни с вътрешни фактори, то наличието на молекули вода в горните слоеве е трудно за обяснение. Учените предлагат различни теории за това. Според някои водата е попаднала там от пръстените на планетата или от спътниците й. Според други - водата се е появила в резултат на падане на комета или благодарение на междупланетни частици.

Сега данните, получени от инструмента PACS, помагат за разгадаването на загадката, показвайки неравномерното разпределение на водата в стратосферата на Юпитер. Според учените този факт потвърждава теорията за появата на водата при падането на комета.

 

Тагове: