Малко след планираното кацане на спускаемия модул Philae на повърхността на кометата 67P, известна като Чурюмов-Герасименко, космическият апарат Rosetta направи запис на „песента“ на кометата – изключително нискочестотни електромагнитни колебания, идващи от ядрото на кометата. Записът е бил направен чрез датчиците на инструмента на Rosetta – Plasma Consortium, който се явява един от петте инструмента, използвани за изучаване природата и строежа на кометата.

 

Plasma Consortium е създаден с цел да измерва характеристиките на облака от йонизирана плазма, обкръжаваща ядрото на кометата. Източник на тази плазма се явява взаимодействието между високоенергийните частици на слънчевия вятър с молекулите и атомите на газовете, отделяни от ядрото на кометата. Един от основните датчици, с който е направен и самият запис, е т.нар. феросондов магнитометър (fluxgate magnetometer), изнесен на специална щанга на разстояние 1.5 метра от корпуса на космическия апарат.

Според данни на ESA “пеенето“ на кометата е регистрирано за първи път през август тази година, когато Rosetta се доближи на разстояние 100 км от ядрото на кометата. След това явлението изчезнало, по-точно – не било регистрирано от датчиците на апарата, но след като Rosetta направила някои маневри, заставайки в оптималната точка за отделяне на спускаемия модул, електромагнитната песен е регистрирана отново.

 

“Песента“ на ядрото на кометата е невъзможно да се чуе с просто ухо по две причини – колебанията, създавани от кометата, са с електромагнитен произход, което им позволява да се разпространяват в космическия вакуум, и втората причина е, че диапазонът е в областта 40 - 50 милихерца, което е извън диапазона на човешкия слух. За да ни дадат възможност все пак да чуем записа, направен от кометата, специалистите е трябвало да увеличат честотата на трептенията 10 хиляди пъти.

 

В момента учените все още не знаят точния източник на тези колебания, като има предположения, че за това играе роля неравномерното магнитно поле на ядрото на кометата 67P, влияещо на облака от електрически заредени частици, получени под въздействието на слънчевия вятър. Тайната на възникването на тези изключително нискочестотни електромагнитни трептения вероятно ще бъде разкрита едва след сближаването на Rosetta и спускаемия модул Philae на минимално разстояние от ядрото на кометата.

 

Записа на „песента“ на кометата 67P може да чуете тук:

Тагове: