Японски космически кораб е открил интересни частици в лунната почва, които съдържат следи от древната атмосфера на нашата планета. Тези частици са изиграли ключова роля в развиването на живота на Земята. Учените смятат, че кислородът в тях е дошъл от нея и изследването му сега може да доведе до интересни заключения за историята на древната й атмосфера.

Разполагаме с доста малко знания относно ранната история на земната атмосфера, тъй като геоложки събития по повърхността на планетата отдавна са изтрили доказателствата за нея. Откриването на земен кислород на Луната е важна предпоставка за изследването на именно тази ранна история по съвсем нов начин. Луната непрекъснато бива „удряна“ от силно заредени частици от Слънцето чрез т.нар. соларен вятър. За около пет дни в месеца обаче тя бива прикрита от магнитосферата на Земята. В този период има възможност по-бавни кислородни йони от Земята да се придвижат до Луната. Тези йони, които са били засечени от кораба SELENE (познат още като Kaguya), са пристигали на Луната още в древността. Те реално са връзка към миналото на Земята, заседнала в почвата на Луната от милиарди години насам, и най-вече към разбирането на еволюцията на нейната атмосфера.