Учените откриха слънчева система, в която около звездата обикалят 9 планети - почти колкото в нашата родна Слънчева система. Става дума за „обкръжението" на звездата HD 10180 в съзвездието Хидра. След наблюдение на системата с 3.6-метровия телескоп в Чили било установено, че около звездата има повече от 6 планети, както се смяташе до сега. И преди се предполагаше, че е възможно там да съществува седма планета, а новото изследване доказа дори наличието на осма и девета.

Планетите в системата силно се отличават една от друга. Най-голямата от тях е 65 пъти по-тежка от Земята, а най-малката също превишава земната маса с 1.4.