Продължителните наблюдения на озоновия слой с помощта на спътници са показали, че през последните години се наблюдава слаба тенденция към възстановяване на съдържанието на този важен за живота на Земята газ. Това съобщава група изследователи, управляващи работата на приборите, установени на европейските спътници ERS-2, Envisat и MetOp-A.

Обобщавайки събраните данни, учените са установили, че през последните 14 години съдържанието на озон в атмосферата бавно се увеличава. Темповете на ръст на този газ в горните слоеве на стратосферата достигат около 1% на 10 години.

Озонът защитава нашата планета от вредните ултравиолетови лъчи на Слънцето. Неговите молекули се образуват от молекулите на кослорода под въздействието на ултравиолетовите лъчи, при което той предпазва от тях повърхността на Земята, както и живите същества.

Тагове: