Тук, на Земята, е доста трудно да се възпроизведе изкривено пространство-време. За да получите този вид действие в природата, вие ще трябва да се приближите на опасно близко разстояние до черните дупки или други далечни космически обекти. Въпреки това изследователят Никодим Сзпак може би е намерили начин да симулира огъване на пространство-времето, без да се налага да отиваме до черна дупка. 

Неговата техника поставя преохладени атоми в оптична решетка, създадена от лазерно поле, толкова дълго, колкото законите на квантовата механика и термодинамиката издържат. Атомите започват да се държат така, сякаш изпитват изкривено пространство-време. Сзпак твърди, че дори може да промени модела на решетката, която да имитира различни обстоятелства, независимо дали това е момент точно след Големия взрив или от повърхността на звезда.

Учените ще искат да се потвърди, че техниката работи на практика, а това може да отнеме дълго време. Но ако се приложи в действителност, тя може да бъде много полезна за разбирането на Вселената. Ще могат да се проверят сложни пространствено-времеви теории в лабораторни условия, вместо просто да се доверяваме на предположения и математически модели. Могат също така да се тестват концепции за бъдещи космически полети, без да се налага да се създава космически кораб. Това е само един трамплин към по-големи идеи и технологии.

 

Прочети още: (Изгубеното) Ядрено бъдеще