Huawei започва набирането на участници за следващия курс на обучение Seeds for the Future („Семена за бъдещето“) в сферата на информационните и комуникационните технологии (ИКТ), който ще се проведе от 11 до 18 октомври 2021 г.

„Семена за бъдещето“ в България се осъществява в партньорство с най-престижните университети в страната, представители на работодателите и бизнеса, както и участници, кандидатствали според обявената публична покана. Стипендиантската програма включва образователни курсове за най-добрите студенти и млади хора с интерес и постижения в областта на ИКТ.

Тя стартира през 2008 г. и се провежда в 130 държави, в партньорство с над 500 водещи университета. Курсовете са завършили над 8700 участници. Провежданите курсове са в сферата на науката, технологиите и икономиката. Програмата включва и развиване на уменията за работа в екип, подобряване на междукултурния диалог и запознаване с пъстрата палитра на китайската култура.

Целта на CSR инициативата Seeds for the Future на Huawei е развитие на местни таланти, надграждане на знания и умения, обмяна на опит, насърчаване на интереса към ИКТ сектора и мотивиране за участие в глобалната дигитална общност. За компанията тази програма е водеща сред дейностите в областта на корпоративната социална отговорност и в условията на пандемията от COVID-19 се провежда онлайн. Кандидатите за включване в обучението на Huawei в България могат да подадат автобиография и мотивационно писмо (или 3-минутно лично видео, което отразява желанието им за участие) на имейл hrbulgaria@huawei.com

Срокът за кандидатстване е от 25 юни до 13 август. Селекцията ще се извърши в периода 13–27 август, а на 1 септември ще бъдат обявени имената на одобрените за участие в програмата, в която са осигурени 30 места за изявени млади хора с интереси в областта на ИКТ. При завършване на курса те ще получат сертификат за завършено обучение.

Повече информация и материали относно програмата Seeds for the Future можете да намерите на този линк: https://www.huawei.com/minisite/seeds-for-the-future/index.html

Снимки: Huawei; shutterstock