Китай създаде AI с мащабите на човешкия мозък

Китай създаде AI с мащабите на човешкия мозък

0 | Преди 1 ч.