Най-старата известна десетична запетая в света бе открита в бележки на търговец от XV век в Италия

Най-старата известна десетична запетая в света бе открита в бележки на търговец от XV век в Италия

0 | Преди 8 ч.