В Лондон беше построен най-големият дървен жилищен блок. Съоръжението се нарича Bridport House и е на 8 етажа. Кооперацията е построена от дървени панели, направени от фирмата Stora Enso в Австрия. Самият жилищен блок пък е изграден от компанията Eurban.

Всички елементи в сградата са дървени с изключение на мазето и асансьорната шахта, които са от железобетон. Дървените панели са направени от няколко слоя, разположени "на кръст".

Подобни сгради са много по-леки, отколкото от направените от железобетон. Времето за построяването им пък е двойно по-малко. Доколко сигурни са обаче те и защитени ли са от пожар?