Кое всъщност е най-старото видео в YouTube?

Кое всъщност е най-старото видео в YouTube?

0 | 30.01.2023