Diplomacy е поредната игра, която AI овладя по-добре от хората

Diplomacy е поредната игра, която AI овладя по-добре от хората

5 | 25.11.2022