Представете си, че сте млада, но бързо развиваща се фирма. Намерили сте своята свободна пазарна ниша, например в IT бранша и резултатите ви са страхотни. Но все още не сте голямата богата корпорация и не можете да си позволите солидни инвестиции в инфраструктура (сървъри, техника, изчислителна мощ). Но те все пак ви трябват, за да развивате бизнеса си?
Точно такива компании изобилстват в съвременния технологичен свят. И именно заради тях и техните нарастващи нужди в последните години се роди и разви неимоверно бизнесът с "даване под наем на ресурси". Тоест, можете да си заплатите на компания, специализирана в тази област и да използвате нейните огромни ферми от сървъри за вашите недотам огромни изисквания. Ето и малко повече информация за Iaas услугите, които тепърва ще набират скорост и у нас, в България.

 
Описан с няколко думи, терминът инфраструктурата като услуга (Infrastructure as a Service, или IaaS) е модел, при който необходимите ИТ ресурси (процесори, памет, място за съхранение на данни, комуникация и др.) се наемат от външен доставчик, който притежава хардуерното оборудване и се грижи за неговата експлоатация и поддръжка. Инфраструктурата като услуга е един от трите основни категории на облачните услуги

 
Инфраструктура като услуга е и най-бързо развиващия се сегмент от публичните облачни услуги като според последните изследвания, пазарът на IaaS услугите е нараснал с близо 45% през 2012, в сравнение с 2011-та година. И ако моделът „Софтуер като услуга“ продължава да е движещия сегмент на публичните облачни услуги, защото неговата насоченост е към крайния потребител, в какво да търсим все по-нарастващия дял на инфраструктурата като услуга?   
 
„Инфраструктурата като услуга наистина не е ориентирана към масовия потребител, а по-скоро към бизнеса и потребителите с повече ИТ познания. А както знаем, бизнесът по-бавно възприема и залага на новите технологични концепции, отколкото крайните потребители. Затова и делът от  световния пазар на облачни услуги за момента е по-малък в сравнение със този на  софтуера като услуга.“, споделя Росен Маринов, Изпълнителен директор на дейта център Датикум (www.daticum.com), водещият български доставчик на облачни услуги.  
 
„Причините можем да открием в това, че възможностите, които се предоставят за бизнеса все повече надделяват над опасенията от използване на външна за организацията ИТ инфраструктура. Елиминирането на капиталовите разходи за закупуване на хардуерно оборудване, освобождава свежи финанси и позволява пренасочването им към по-важни бизнес инициативи. Също така, посредством използване на облачна инфраструктура, фирмите елиминират и риска от хардуерен срив, неработеща система и от там блокиране на работния процес. Друго важно предимство е гъвкавостта и скалируемостта на ресурсите. Бързо, лесно и по всяко време, може да се добавят мощности, за посрещане на настоящи фирмени нужди като клиентите запазват контрола над управлението, разпределението и използването на необходимите ресурси. При поддържане на собствената хардуерна инфраструктура, посрещането на настоящите нужди е свързано със закупуване на нови компоненти, което поглъща финанси, време и човешки  ресурси.“
 
Разрастването на пазара, в последните години, накара повечето големи ИТ фирми да актуализират своите продукти и предложения, допринасяйки за все повече услуги и възможности, от които потребители на инфраструктурата като услуга могат да се възползват. 

„Както всяка друга технологична концепция, инфраструктура като услуга се развива и усъвършенства, за да може да отговори на нуждите на своите потребители. Например, клиентите на Датикум могат да наемат и Майкрософт софтуер като услуга към наетите изчислителни ресурси. Ние сме оторизирани и можем да предоставяме на месечна база пълната гама от софтуерни продукти на Майкрософт. Също така, предлагаме и автоматичен бекъп, с цел архивиране и  бързо възстановяване на важната за тях информация, като това се извършва на инфраструктурно ниво и процеса е напълно автоматизиран. В допълнение, нашият екип от професионалисти има дългогодишен опит с различни ИТ архитектури, софтуерни технологии и решения, и клиентите ни знаят че винаги има към кого да се обърнат за съдействие при необходимост.“
– коментира Росен Маринов.
 
Инфраструктурата като услуга бележи своя възход и все повече компании гледат към използването на външни доставчици за осигуряването на необходимите им ИТ ресурси, като в същото време запазват и пълен контрол над  управлението им. Допълнителните услуги и възможностите които предоставя инфраструктурата като услуга, допълват неоспоримите предимства и прави услугата все по-привлекателна за потребителите.

Тагове: