В резултат от световната здравна криза животът ни претърпя значителни промени, които закономерно засегнаха и висшето образование. За огромен брой университети и техните студенти по цял свят се наложи да преосмислят фундаментално начина, по който се провеждат занимания и изпити, и как се работи трайно в дигитална среда, без това да става за сметка на така ценния човешки контакт.

За тази цел адаптацията и увереността са ключови.

„По време на пандемията сякаш посетихме ускорен курс в бъдещето и за бъдещето“, разказва деканът на базирания в Рим Luiss University Андреа Пренчипе. „Научихме, че сега студентите трябва да придобият такива умения като критично мислене, формулиране и решаване на проблеми, както и гъвкавост, за да се справят с безпрецедентни кризи и предизвикателства, включени в сценариите за развитие след пандемията.“

Там, където мнозина виждат проблеми и несгодите на трудното ежедневие, неговият университет съзира предизвикателства, чието преодоляване ще направи институцията, нейните преподаватели и студенти още по-уверени в бъдещето.

В допълнение дигитализацията и иновациите са необходими за по-голяма връзка с екосистемите на бизнеса и бъдещите студенти ще се реализират и работят в един нов пейзаж за онлайн набиране на персонал, разширявайки проучванията си не само до изложения и срещи, тъй като събитията за виртуално набиране на кадри доказват своята стойност на пазара на труда.

Оценявайки необичайната и динамична ситуация, Luiss University бързо адаптира своите стратегии за набиране на персонал към новите пазарни условия.

Ако студентите искат да дойдат тук и да се запишат в нашите програми“, каза Пренчипе, „те ще се превърнат в онези, които занапред ще оформят света, защото моделът на образование, който сме разработили през годините, съчетава академична строгост, но в същото време практическа уместност. Нашият факултетен състав се състои от академични кадри, но и от практици от реалния свят – тоест ръководители, дипломати, представители на публичната администрация“.

В резултат на това кадрово разнообразие Luiss University печели все по-голямо международно признание, както е отразено в световната университетска класация QS, която нарежда университета сред 50-те най-добри университети за политика и международни отношения. Освен това, разположен във Вечния град и люлка на цивилизацията, Luiss University е почитан както заради своята архитектурна красота, така и за образователните си постижения, съчетавайки богатата си история с цифровата ера на настоящето, за да подготви студенти, които ще оформят бъдещето.

„Това прави Luiss уникално и красиво място за учене, но той е готов за модела на бъдещето“, категоричен е Пренчипе.

И това наистина е така. Luiss революционизира подхода си към онлайн обучението със серия от нови програми, използващи техника, която се стреми да размие границата между отдалечената работа и присъствието на живо. За разлика от традиционните онлайн курсове, които могат да накарат студентите да се чувстват изолирани и разединени, ректорът Андреа Пренчипе казва, че новият метод ще бъде съвместен и интегриран.

„Чрез промяна на една буква успяхме драматично да променим значението на програмите за висше образование, предоставяни с помощта на цифрови технологии. Студентите ще участват пълноценно и истински в нашата програма с предимствата на онлайн обучението. Учебното изживяване е уникално и завладяващо.“

Ключът към идеята за „обучение като на живо“ е работата в екип и комбинирана техника на преподаване от синхронни и асинхронни модели. При този динамичен подход на студентите се предоставя гъвкавост, докато получават непрекъснати оценки от преподаватели и професионалисти от индустрията. Персонализацията също е основна характеристика, като базираните на изкуствен интелект инструменти поддържат индивидуално проучване и наблюдение на напредъка. По този начин студентите поемат активна роля в изучаването на курса, който отговаря на техните нужди. Двете онлайн програми, разгърнати в уникалния нов формат, са озаглавени „Маркетинг“ и „Стратегическо управление“.

И двата курса предлагат инициативи за усъвършенствано обучение, които учат студентите да развиват нов начин на мислене, който ще им помогне да създадат решения за бъдещи предизвикателства. За да постигне това, подходът на обучението на Luiss се фокусира върху интердисциплинарността, като се има предвид, че предизвикателствата не могат да бъдат решени само с помощта на инструментите на една дисциплина. Това предоставя на студентите цялостен поглед върху все по-сложната бизнес среда на модерния свят.

Програмата по „Стратегическо управление“ обхваща всичко от човешки ресурси до иновации и маркетинг. Онлайн студентите ще се научат как да идентифицират и изпълняват корпоративна стратегия, да създадат бизнес култура и визия, да разработят бизнес модели и конкурентоспособност и да коригират структурата и управлението на организацията в лицето на динамичните промени на бизнес света.

Магистърската степен по „Стратегически мениджмънт“ предлага наистина уникална възможност за придобиване на нови гледни точки чрез присъединяването към общност от международни студенти и компании. Студентите ще придобият изключителни компетенции и знания за разработване на успешни бизнес планове. Дигиталният курс по „Маркетинг“ предлага стратегии както в публичния, така и в частния маркетингов сектор със съдържание, вариращо от поведение на потребителите до разработване на нови продукти и маркетингови показатели и анализи.

Специалностите в програмата създават два различни професионални профила, които отговарят на нуждите на бизнеса и организациите, като усъвършенстват иновативни маркетингови умения. Специалностите отговарят и на най-актуалните нужди на онлайн студентите от различни профили, които изискват за себе си строга и оригинална маркетингова програма, фокусирана върху разнообразни и сложни методи. Програмата е допълнително подобрена от разнообразния опит на студентите, чиито умения могат да бъдат споделяни и комбинирани, за да генерират огромна стойност за бъдещите работодатели. Определяща характеристика и на двете онлайн програми са виртуалните стажове, които ще свържат студентите с изградената мрежа на университета от реални практици в бизнеса, институциите и публичната администрация. Това ще допълни учебния път на учащите и ще засили тяхната мотивация и готовност да навлязат на пазара на труда.

Комбинацията от базирани на проекти и изследвания задачи, както и на работа в екип и наличието на синхронни и асинхронни класове е това, което прави онлайн обучението на Luiss University отличаващо се с правилния баланс между академична строгост и практическа уместност. Основният му преподавателски състав идва от 15 различни страни, а студентската общност се състои от 85 различни националности като бившите възпитаници работят с успех по целия свят. Освен това повече от 50 курса се преподават на английски език. Цифрите дават по-обективна перспектива за този процес на интернационализация и иновации: 58 ​​международни публикации са изготвени през 2020 г., а 14 гранта са спечелени през същата година. Освен това Luiss има 83 международни партньорства и 19 изследователски центъра, обсерватории и лаборатории. Университетът създава научни изследвания в областта на икономиката, историята, политическите науки, социологията, политическата теория, правителството, теорията на обществените организации, правото и управлението.

Снимки: Pikrepo

Още от HiComment