Какво да очакваме през настоящата година: традиционен бизнес или тотално рестартиране; възползване от уроците, научени през 2020 г., и превръщането им в движеща сила на растежа на бизнеса; реализиране на инициативи за благосъстояние, безопасност и многостепенна комуникация с гъвкава йерархия? А може би всичко това и още много? Клаудиу Константинеску, регионален мениджър на Endava за Централна Европа, споделя плановете, основните ценности и действителните предпоставки за растеж на бизнеса, които бележат началото на 2021 г
 

Кои са факторите за развитие през 2021?

Един от основните стимулиращи фактори, на които разчитаме през 2021 г., са трансформацията и еволюцията на дигиталните технологии, при които има нарастващо търсене на пазара и ускорена възходяща тенденция. От доста години насам дигиталните технологии са част от най-важните услуги на нашата компания, но всъщност дейността ни не е само в IT сектора. Стараем се да обхващаме цялостната организация – бизнес процеси, съставяне на бюджет, приоритизиране на портфолио, работа на ниво екипи и поддържащи функции, управляващи операциите на терен. Така успяваме да подобрим организацията на работа за клиента и той да бъде по-адаптивен към текущата бизнес среда. Друг водещ фактор: настоящата криза принуждава организациите да оптимизират разходите, да повишават ефективността, да консумират по-малко и т.н. Да правиш оптимизация в днешно време означава да ползваш нови технологии и по-добри процеси. Именно в това ние от Endava сме изключително добри! Успяваме да помогнем на нашите клиенти да различават предизвикателствата, да оценяват възможностите, да действат ефективно и да преосмислят връзката между хората и технологиите. Разбира се, използваме активно автоматизацията и гъвкавите процеси: тестване, непрекъсната интеграция, непрекъснато внедряване, както и автоматизиране на бизнес процесите, започвайки от функционално ниво (BPM) и достигайки нивото на задачата (RPA) с помощта на различни инструменти и платформи. Нещо интересно: главният изпълнителен директор на Endava – Джон Котерел, изчисли, че в настоящия контекст трансформацията, която иначе би се случила за седем години, сега се ускорява до седем месеца! И това създава един много динамичен пазар. Дори когато овладеем ситуацията с вируса обаче, бизнес тенденциите, скоростта на рецесия и икономическата динамика, които той предизвика, ще продължат по инерция. Затова през следващите няколко години промените, започнали сега, няма да спрат. Осъзнаваме това и работим над изграждането на новата нормалност, характеризираща се с повече дигитализация, по-малко безпричинно движение на хора, общ фокус върху ефективността, по-добро здравеопазване и други важни. Образно казано, „Голямото нулиране“ вече е в действие.

 

Какво донесоха последните месеци като промени за Endava?

Научихме много, а цялата бизнес среда се разви стремително. Внедрени са нови стратегии, има повече адаптивност и много иновации. Може би сте забелязали, че въпреки че втората вълна на рани върху хората и преосмислянето на връзката между човека и технологиите. Ние сме инженери – затова помагаме на клиентите си да използват технологията по най-добрия начин за своите бизнес цели и да се усъвършенстват непрекъснато. Гордеем се, че успяхме да задържим всички наши служители през пандемията и дори продължихме растежа си заедно с тясната връзка с почти всички наши клиенти. Дори добавихме и нови. Подобрихме производителността, разширихме услугите си с добавена стойност и постигнахме двуцифрен ръст. Така че екстремното фокусиране ни се отрази добре и възнамеряваме да го запазим.

 

 Каква е визията ви за работата на Endava оттук насетне?

Оформянето на това, как ще изглежда бъдещото работно място, е основен приоритет на нашето ръководство. Специално сформиран екип работи над проектирането на бъдещите режими на работа. Те ще включват повече гъвкавост за нашите хора и ще следват най-добрите практики, които стартирахме и тествахме по време на пандемията. За нас работното място представлява цялостна екосистема, а не просто отделни места за отделни служители. По тази причина ние реорганизирахме офисите си в специални хъбове за работа в екип, позволяващи дистанционна пандемията бе значително по-лоша от първата, тя беше поета от пазарите с по-малко сътресение. Много компании вече са подготвени и са се приспособили към новия смисъл на бизнеса. През последните месеци нашите водещи проекти си останаха фокуси работа по всяко време, когато е необходимо. Осигурили сме пространство на хората, за да могат да се развиват и да създават иновации. Такова е и нашето кредо – създаване на кариери, а не предлагане на работни места. Независимо че доказахме, че можем да извършваме почти 100% от дейността си дистанционно, без това да се отразява на ангажиментите ни към нашите клиенти, запазихме плановете си да разширяваме наличните офис пространства, където екипите от всички наши центрове да се съберат отново. Това важи и за нашия офис в София, където Endava гледа в посока разширяване и в други стратегически локации. Настоящият ни централен офис се намира в сърцето на София и е позициониран в една от най-модерните офис сгради в България. Той олицетворява уникалната култура на компанията, с множество пространства за работа в екип и творчество, отличен достъп и невероятна гледка към града и близката Витоша. Работата в екип е много важна за Endava. Ние поемаме решаването на големи, сложни проблеми, за което са необходими различни функционални и технически специалисти, които да работят заедно. За да подобри спойката в този екип, мениджърът трябва да бъде водеща сила и да работи за успеха на екипа. Ако успее в това начинание, служителите се чувстват много по-уверени в съвместната си работа. Така че мениджърът трябва да бъде не само лидер, но има за задача да вдъхновява хората и да им дава възможности. Това няма как да се случи, ако не е създадена безопасна среда за екипа, в която служителите да вземат решения, да бъдат креативни, да правят грешки и да се учат от тях. И в крайна сметка да постигат успех, получавайки признание и уважение. Не забравяйте, че тези екипи могат да достигнат няколкостотин експерти, които трябва да взаимодействат с партньори и клиентски отдели. И всичко това прави управлението и синхронизирането много сложна задача. Още едно важно нещо – всички ние в Endava работим за постоянното подобряване на резултатите си, като отделяме бюджет и организираме специални вътрешни структури, за да гарантираме, че правим всичко възможно в тази област. Трябва да отбележа, че имаме три основни насоки, в които постоянно се усъвършенстваме: бизнес вертикали (функционални умения), технически постижения и меки умения (личностни качества). По отношение на функционалността се стремим да разбираме по-добре бизнес сферите, в които работят нашите клиенти, за да им помогнем да получат по-добри резултати в използването на технологиите. По отношение на техническата страна се стремим да развиваме нашите услуги с възможности за висока добавена стойност, които дават технологии, като автоматизация, обработка на данни, машинно обучение, CRM, RPA, облачно съхранение и много други. Работим постоянно за подобряване на нашето лидерство на всички нива – както вътрешно, така и при работа със специализирани доставчици. В Endava лидерството включва линейно управление, кариерно обучение (коучинг) и техническо ръководство – по-старшите колеги предлагат подкрепа в кариерното израстване на по-нискостоящи служители. Ефективно засилихме програмите си за обучение в тези три направления през миналата година, като възнамеряваме да продължим да правим това и през 2021 г.

 

Разбрахме, че имате два основни фокуса, които ще следвате през 2021 г.?

Да, така е. И преди да ги представя, ще трябва да уточним, че понякога бизнесът може и да се възползва от дадена криза. Пандемията засегна много компании, някои преустановиха дейността си, други бяха принудени да се преобразят изцяло, за да оцелеят. Затова говорим за „нулиране“. Понякога то може да не е необходимо, но бизнес лидерите трябва да бъдат подготвени за това. Всъщност това е и една възможност – такава, с каквато повечето компании не разполагат в нормални времена поради една проста причина: възприемането на нововъведенията става по-бавно в спокойни условия, конкуренцията може да се разшири във вашия пазарен дял и да ви изтласка от бизнеса. Сега обаче всички компании имат сходни затруднения, старите начини вече не работят, а това изравнява шансовете. Иновации. Това е първият ни фокус, защото знаете, че повечето компании всяка година залагат бюджет за развойна дейност – инвестиция, изискваща специализирани експерти (които са рядкост). Тъй като в момента редица дейности не са спешни, някои компании се изкушават да спестят пари от тях, което не бих изключил като лоша идея. Въпреки това, дори след като кризата отмине, не вярвам, че ще се върнем към старото „нормално“. То вероятно изцяло ще се промени в дългосрочен план. По тази причина ще използваме експертите и наличните бюджети за разработване на иновации, доколкото това е възможно.

 

Образование

В Централна и Източна Европа хората смятат, че образованието е отговорност на държавата. Това се дължи отчасти на историческото наследство, необходимите значителни инвестиции и бавната им възвръщаемост. Твърдо вярвам, че въпреки че държавата наистина има решаваща роля, частният сектор може и трябва да инвестира в тази сфера. Това е вторият ни фокус. Всеки бизнес е организиран в професионални асоциации; има браншови сдружения на местно ниво, общности и много групи. Чрез тези структури можем да съгласуваме интересите си, да се фокусираме, да обединим бюджети и други ресурси, за да създаваме и насочваме учебните програми към желаните специалности и набори от умения. Този процес е започнал преди години чрез компании, които си сътрудничат с университети, специализирани частни образователни центрове, програми за вътрешно обучение, предлагани от бизнеса, и много други форми. Намеренията ни за 2021 г. са да се фокусираме още повече върху образованието!

Снимки: Личен архив, Endavа