Д-р Фанг Лианджоу, вицепрезидент на Huawei Digital Power, говори на COP26. На сесията „Промяна на системата и климатични иновации в технологичната индустрия“, организирана от Глобалния център за иновации на UNFCCC, Фанг изнесе реч на тема „Изграждане на нисковъглеродно интелигентно общество“. Той описа как Huawei Digital Power интегрира цифрови технологии и технологии за силова електроника, за да помогне на индустриите да пестят енергия и да намалят емисиите както от производството, така и от потреблението. Цифровизацията на електроенергията може да намали разхищението на енергия, рязко да увеличи производството на електроенергия от възобновяеми източници и да направи транспорта и градовете зелени. Фанг призова за съвместни усилия за изграждане на интелигентно общество с ниски въглеродни емисии.

Д-р Фанг Лианджоу, вицепрезидент Huawei Digital Power, произнесе реч на COP26

Фанг каза: „Въглеродната неутралност се превърна в споделена мисия на света. Технологичните иновации ще играят централна роля в справянето с изменението на климата и постигането на целите за намаляване на въглеродните емисии. Huawei Digital Power интегрира цифрови технологии и технологии за силова електроника, разработва чиста енергия и дава възможност за дигитализация на енергията, за да стимулираме енергийната революция за по-добро, по-екологично бъдеще. Ние се фокусираме върху сближаването и иновациите в технологиите, за да ускорим дигитализацията на енергията и да дадем възможност на различни индустрии да се надграждат. Стремим се да ускорим производството на чиста енергия, да изградим зелен транспорт, сайтове и центрове за данни и да работим с партньори от индустрията за изграждане на интелигентно общество с ниски въглеродни емисии“.

Според Международната агенция по енергетика (IEA) основните източници на глобални въглеродни емисии са електроенергията, промишлеността и транспортът. Секторите на електроенергията и транспорта представляват съответно 40% и 21% от въглеродните емисии. ИКТ секторът консумира 4% от световната електроенергия. За да се постигне въглеродна неутралност, производството на електроенергия с ниски въглеродни емисии и консумация на електрическа енергия са задължителни. Huawei Digital Power работи с партньори за непрекъснати иновации в производството и потреблението на енергия за постигане на екологични и нисковъглеродни резултати:

В интелигентните фотоволтаични устройства Huawei разработва чиста енергийна система, която се фокусира върху технологиите за възобновяема енергия като вятър, слънчева енергия и съхранение на енергия. В Близкия изток Huawei помага проектът за съхранение на енергия в Червено море на Саудитска Арабия да снабдява с електроенергия целия град. Този проект ще използва 400 MW PV + 1.3 GWh система за съхранение на енергия, която ще отговори на енергийните нужди на милиони хора в бъдеще. След като проектът бъде разгърнат, градът ще бъде първият в света, който ще бъде захранван със 100% чиста енергия от фотоволтаични хранилища.

При цифровизацията на енергията Huawei използва комбинация от цифрови технологии и технологии за силова електроника, за да намали консумацията по време на преобразуване, съхранение и използване на енергия, като по този начин подобрява енергийната ефективност. Huawei, заедно с China Southern Power Grid, използва AI технологии за автоматично идентифициране на типични рискови сценарии и дефекти в преносните линии. Благодарение на новия подход за превантивна поддръжка, базиран на интелигентен анализ и ръчна преценка, времето за завършване на работата на място се съкращава от 20 дни на 2 часа, подобрявайки ефективността с 80 пъти.

В захранването на обекта Huawei използва шкафове вместо стаи и стълбове вместо шкафове, за да опрости обектите, и пусна серия от решения за захранване за отстраняване на гориво извън мрежата, за да помогне на операторите да ускорят въглеродната неутралност на мрежата и да преодолеят енергийното разделение. Например операторът в Zhejiang, Китай, използва технологията Huawei Site Power с висока плътност eMIMO, за да замени шест шкафа с един шкаф, намалявайки отпечатъка от 5 кв.м на 1 кв.м и подобрявайки енергийната ефективност на обекта от 85% на 96%. Те също така приеха решението за зелена енергия на Huawei, където уникалната iPV технология помага за генериране на 20% повече електроенергия, което позволява на PV да се превърне в основното захранване за зелени ИКТ мрежи и намалява въглеродните емисии с 8 тона на обект всяка година.

В съоръженията на центровете за данни, предварителното производство, модулирането и интелигентните технологии се използват за изграждане на опростени, екологични, интелигентни и сигурни центрове за данни от следващо поколение. Например сглобяемото решение за модулен център за данни на Huawei помогна на Ухан бързо да изгради изчислителен център с изкуствен интелект. Центърът е построен за 120 дни и въведен в експлоатация за 180 дни, скъсявайки времето за внедряване с повече от 50%. В допълнение технологията за запазване на енергията с изкуствен интелект е приета за намаляване на PUE до 1.25, което представлява спестяване на повече от 3.4 милиона kWh електроенергия всяка година. В допълнение емисиите на въглероден диоксид могат да бъдат намалени с приблизително 42 000 тона в хода на жизнения цикъл.

В mPower Huawei предоставя решения в областта на захранването и инфраструктура за зареждане, за да ускори процеса на електрификация на транспорта. Например задвижващата система DriveONE на Huawei помогна на SERES да построи първия в света масово произведен високопроизводителен електрически SUV с пробег от над 1000 км, постигайки ускорение от 0–50 км/ч за 1.99 секунди.

Huawei се придържа към зеленото обещание „Технология за по-добра планета“ и продължава да инвестира в намаляване на въглеродните емисии, насърчаване на възобновяемата енергия, допринасяне за кръгова икономика и опазване на природата с технологии. Към 30 септември 2021 г. Huawei Digital Power помогна на клиентите да генерират 443.5 милиарда kWh зелена енергия, да спестят 13.6 милиарда kWh електроенергия и да намалят емисиите на въглероден диоксид с 210 милиона тона, което е еквивалентно на засаждането на 290 милиона дървета.

Снимки: Huawei; shutterstock