Получаването на електричество чрез възобновяеми източници, в частност с помощта на слънчевата енергия, става все по-популярно, като учените предлагат нови и все по-ефективни разработки. Едно от актуалните направления на подобните изследвания се явява мобилността на екологично чистите технологии.

Неотдавна бе представен прототип на преносима слънчева батерия с акумулатор, непосредствено от която може да се зареди мобилният телефон, както и да се включи захранване за различна техника. Прототипът се състои от сгъваем слънчев панел, който се включва към акумулатор, оборудван с различни портове за включване на външни устройства. За работа на системата е достатъчно да се разгърне слънчевият панел на открито, така че върху него да попада максимум слънчева светлина. Проследяването на количеството изработена и изразходвана енергия, както и множество други параметри може да се извършва чрез специално приложение за смартфона. Разбира се, енергийната ефективност на подобна станция е малка, но тя показва, че зелените технологии сами могат да решават най-различни задачи.