Привидно всяко свързано устройство има поне един модул за безжична радио комуникация в него. Тези модули често използват основната част от батерията, което невинаги е практично, особено с IoT (Интернет на вещите) технологиите. Disney Research може би има решение на този проблем: да премахнем този модул изцяло. Учени от компанията са разработили технология, която използва околните радиовълни, за да се осъществява контакт. Подходът използва много малко енергия, за да се отразяват радиовълните от почти всеки фонов източник, независимо дали това е далечна кула или телефонът в джоба ви. RFID плочките вече разчитат на подобен подход, но използването на много повече източници и множество канали дава много по-голям обхват.

Естествено няма да видим тези промени във всяко устройство, което притежаваме. Изобретението на Disney може да бъде много полезно за интелигентните домове и друга електроника.

Най-четени
Всички

Телефон със селфи камера под дисплея? Ще видим след само два дни

130 | 24.06.2019
Още от HiEnd

Очаквайте 16-инчовия MacBook Pro още тази година

48 | 25.06.2019