Може би най-необикновеният плавателен съд принадлежи на изследователския отдел към американските военноморски сили. Става дума за специално океанографско оборудване, създадено във вид на плаваща платформа. Името му е просто FLIP.

Това чудо на техниката е разработка на специалистите от лабораторията по морски изследвания и океанография към Калифорнийския университет. Flip е от този тип плавателни съдове, предназначени на борда им да живеят и работят експерти в съответната област в рамките на по-продължителен период от време.

 

 

Може дори да се каже, че това е една огромна, плаваща „шамандура", способна... да се преобръща. Какво се има предвид? От стандартната за обикновените кораби позиция Flip може да се изправя вертикално, заставайки перпендикулярно на водната повърхност и потапяйки единия си край във водата. Междувременно другият край на плавателния съд - при това по-широкият, остава стърчащ във въздуха, подобно на надводната част на шамандура.

 

 

28-минутна трансформация

Дължината на кораба е 108 метра. По цялата му дължина са разположени малки празни кухини, както и едно по-голямо отделение, намиращо се в единия край на плавателния съд. Когато големият резервоар е пълен с въздух, FLIPсе застопорява в хоризонтално положение, а когато бива напълнен с морска вода, корабът, подобно на поплавък, плавно се изправя, заставайки перпендикулярно на морската повърхност. Така той може да остане в неподвижна позиция и по-устойчив по време на силни морски бури. Когато е необходимо FLIP отново да заеме своето стандартно хоризонтално положение, водата от резервоара се изпуска и плавателният съд е готов за отплаване към ново местоположение. Целият процес на преобръщане отнема точно 28 минути - съвсем кратко време за такъв огромен кораб.

Целият интериор на кораба е съобразен с двете му основни позиции. Всички вещи са пригодени така, че да могат да служат на екипажа както когато FLIP е хоризонтален, така и когато е вертикален. Например - в каютите има по две врати, позволяващи безпроблемно преминаване от помещение в помещение и при двата режима. Тоалетните и някои елементи на кухненското помещение също са дублирани, за да имат изследователите и моряците всички удобства за вертикално и хоризонтално пребиваване.

Тих, стабилен и... на буксир

FLIP е построен през 1962 година от учените Фред Фишър и Фред Спис. Създаването на плавателния съд се наложило, тъй като двамата имали нужда от тих и устойчив кораб за изучаване на поведението на звуковите вълни под вода. Основните цели на FLIP били още изследване на височината на вълните, акустичните сигнали, температурата на водата и нейната плътност.

 

 

С тези цели е съобразена и цялата конструкция на кораба. Тук няма двигатели, които да пречат на работата на акустичните инструменти. Затова плавателният съд просто трябва да бъде теглен на буксир от едно място до друго, където остава закотвен до следващото „отплаване". Оставен във вертикална позиция, FLIP остава изключително тих и много стабилен - точно такъв, какъвто е необходим на изследователите.

А резултатите са налице - още от началото на своето съществуване корабът помага за събирането на много важни данни за циркулацията на водата, за формирането на щурмовите вълни и преместването на сеизмичните вълни, за температурните взаимодействия между океана и атмосферата, за звуците на морските животни и за много други важни области.