На изложението SEA JAPAN 2012 в Япония беше демонстриран плавателен съд с гигантски сгъваеми платна с ширина 20 метра и височина 50 метра. Според авторите на проекта използването на подобни хибридни плавателни съдове ще позволи да бъде снижен разходът на гориво с 30 процента.

„Съвременните технологии позволяват изработката на големи платна, които може да се контролират автоматично. Благодарение на навигационните технологии и своевременните прогнози за времето съдовете могат да плават безопасно. Затова използването на енергията на вятъра, както е било на старите кораби, е напълно оправдано", смята Киоши Узава от Токийския университет.

Платната ще се правят от алуминий и армирана пластмаса, като ще напомнят по-скоро на криле на самолет. Създаването на едно такова платно ще струва около 2.5 милиона долара. Капиталовложението обаче ще бъде върнато за 5-10 години.