Дизайнерът и архитект Марго Красоевич неотдавна представи пред публика проект за удивителна футуристична сграда. Проектът носи името „Хидроелектрическа къща на приливите“ и е забележителен с това, че дава възможност да се използва енергията на приливните вълни, превръщайки я в електричество.

Идеята за наподобяващия раковина строеж предполага строителството на вътрешна и външна „черупки“. Външният бетонен слой свързва сградата с плажа и с помощта на слънчеви батерии осигурява енергия за жилищносто пространство. Вътрешният слой е направен от алуминий и е по-подвижен – повдига се и се отпуска в зависимост от приливите и отливите.

Самата Красоевич обяснява: „Приливите и отливите са по-предсказуеми явления от слънчевата светлина и вятъра, затова е доста по-лесно да се намери подходящо място за използването им в качеството на възобновяем източник на енергия“.

Турбинната система се състои от две части – първата е лека алуминиева турбина, която реагира на вълните чрез сгъстен въздух, произвеждайки електроенергия подобно на ветрогенераторите. Втората турбина работи с помощта на магнити, движещи се по медни тръби, като произвежда ток в зависимост от това дали вълните тласкат или дърпат нейните камери.