Повечето 3D дисплеи, познати на пазара до момента, създават псевдо 3D изображения върху 2D равнина, използвайки бинокулярното несъответствие в човешкото зрение. Така или иначе използваните в момента 3D технологии предизвикват неприятни усещания у някои хора, а други определено изпитват непоносимост към 3D ефектите.

 

Група изследователи от японската компания Burton Inc разработи технология, която позволява проектирането на обемни изображения и текст директно във въздуха. Устройството се казва Aerial Burton и работи чрез пускането на 1 kHz инфрачервен импулс непосредствено в 3D скенер, който мигновено фокусира и отразява лазера в пространството. След това молекулите в края на лазерния лъч се йонизират, освобождавайки енергия във вид на фотони.

Технологията може да бъде използвана за свързване и развлекателни цели. Видеото по-долу показва част от възможностите на технологията, като трябва да признаем, че наистина изглежда впечатляващо.