В живота ни се появяват все повече роботи, основната цел на които е да го направят по-лесен и безопасен. Например в Япония се появи хотел, в който целият персонал се състои от роботи. Друг пример е наскоро разработеният в Лабораторията по робототехника в Калифорнийския университет Сан Диего робот тръбочистач с името DucTT.

 

Той се състои от два свързани помежду си тетраедъра и както си личи от името му, е предназначен да почиства различни тръби отвътре. Цялата електроника, батериите и кабелите са разположени в кухите ребра на робота. Според конструкторите му роботът се придвижва без проблеми в тръбите, като първото му назначение ще бъде за почистване на вентилационни шахти. Във видеото по-долу може да видите част от възможностите на робота.