Инженери от университета в Чикаго създадоха слънчева батерия, която работи чрез преобразуване на слънчевите лъчи в енергия и създавайки от въглеродния двуокис гориво. По този начин специалистите се надяват да спасят света от замърсяването на въздуха и да получат най-чистата енергия.

Системата ще работи по удивителен начин. Отначало ще се захранва от слънчевите лъчи, но после ще събира в себе си въглероден двуокис, разчитайки именно на слънчевата енергия, след което ще преработва въглеродния двуокис в гориво, пригодено за използване. Идеята, използвана от учените от Чикаго, не е нова – вече няколко милиарда години тя се използва от растенията, които превръщат въглеродния двуокис в „храна“ чрез фотосинтезата. Въпреки това до момента технологиите не позволяваха да се извършват подобни действия в промишлен мащаб, като дори и в лабораторни условия си оставаха трудни за изпълнение.