В анкетата миналата седмица ви попитахме дали вярвате, че мисия с човек на борда ще кацне на Марс до 50 години. През последните няколко години се стараем да отразяваме повече теми в областта на астрономията и опознаването на Космоса и искахме да научим какви са вашите настроения.

Радващо е, че цели 47.3% от отговорилите са сигурни, че човечеството ще успее да изпрати мисия с хора на борда до 50 години. 28.2% не са толкова убедени, но са склонни да отговорят положително. 10.2% се надяват, но не вярват, докато 7.3% са убедени, че това няма да се случи до 50 години. Едва 7% не се вълнуват от темата. Доволни сме, че групата е толкова малка.

Не забравяте да отговорите и на новата ни анкета, в която ви питаме дали вярвате, че Google Glass има шанс да се превърне в масов продукт. Тук може да разгледате резултатите от предходната ни анкета.