Street View има за цел да заснеме максимално голяма част от света, но Google има още по-голяма амбиция — да картографира и най-интересните интериори. Или всички интериори.

Cartographer е нова раница с набор от камери, която Google дава безплатно за ограничени периоди от време на различни бизнеси и организации — училища, неправителствени инициативи, изследователски групи и други. Раницата разполага с малък компютър със SLAM (Simulataneous Localization and Mapping) технология, която може да се контролира с Android таблет. Устройството генерира карта с прецизност до 5 см, докато се с придвижвате в сградата.

Другият вариант е да изпратите плана на помещението на Google — резултатът е същият. Първото място, картографирано с Cartographer, е хотелът Mariott Marquis в Сан Франциско. А знаете ли как да чуете звуците на Street View?

Тагове: