Промените в техническите особености на всеки формат водят и до креативни нови начини за реклама. Скоро започват продажбите на Bravia X9, линията от 4K телевизори на Sony, която би трябвало да бъде първа стъпка към масово навлизане на UHD в домовете. Интересен е рекламният подход на компанията - Sony разполага микроскопични реклами под формата на лепенки върху ноктите и екипа на тенисистката Ан Киотавонг. След продължително взиране ти биха могли да бъдат забелязани и на обикновен 1080p екран, но образът не би бил достатъчно ясен, което доказва, че този тип реклама е таргетиран към притежателите на 4K телевизори. Разбира се, става въпрос най-вече за доказване на възможностите на микрорекламата, а не за действителна кампания.

Смятате ли, е зрителите биха забелязали толкова малък детайл?