Телекомът VIVACOM се отчете с данни и анализ, че задържа лидерската си позиция на българския телеком пазар. През първото тримесечие на 2015 г. отново отчита най-високи приходи спрямо другите оператори на пазара – 201.3 милиона лева. Те са разпределени както следва: 56% мобилни услуги (с 5% повече от същия период през 2014 г.); фиксирани гласови услуги – 21%; фиксиран интернет – 12%; телевизия – 6%; други фиксирани – 5%.

VIVACOM продължава да е единственият телеком с нарастващ дял на приходите от мобилни услуги, достигащ 27% в края на месец март 2015 г. Българският оператор задържа стабилен дял от 85% на абонатите с договор за абонамент, което е с 8 процентни пункта повече от средните нива на пазара (77%).

За първото тримесечие на 2015 г. компанията отчита и ръст в абонатите си на телевизионна услуга – 333 хиляди, което е с 65 хиляди повече спрямо същия период през миналата година. Увеличава се и делът на потребителите на IPTV – 34% от всички абонати в края на март 2015 г. спрямо 27% в края на март 2014 г.

Тагове: