От пускането си през октомври 2013г., Windows 8.1 нараства доста бавно. Според последни данни от Net Applications, за пазарния дял на Windows, виждаме, че Windows 8 и Windows 8.1 едва постигат напредък през януари 2014г. Заедно те нарастват с едва 0,09 процентни пункта (от 10,49% до 10,58%).

По-конкретно, Windows 8 пада с 0,26 процентни пункта (от 6,89% на 6,63%), докато Windows 8.1, нараства с 0,35 процентни пункта (от 3,60% до 3,95%). Междувременно, Windows 7 пада с 0,03 процентни пункта (от 47,52% на 47,49%).

За разлика от ноември, Windows 8/8.1 комбинирано се справят по-добре, отколкото Windows 7 през декември и януари. Като цяло Windows 8 постигна най-добрите си резултати през август 2013г., нараствайки с 2,01 процентни пункта, а най-голямата му загуба бе през ноември, падайки с 0,87 %. Microsoft насърчава всички потребители на Windows 8, правейки актуализацията до Windows 8.1 безплатна за изтегляне.

Ако погледнем по-ранните версии на Windows, Vista пада с 0,31 процентни пункта (от 3,61% на 3,30%), а Windows XP междувременно успя да се изкачи малко с 0,25 процентни пункта (от 28,98% до 29,23%).
През 2013 г., Windows губи акции всеки месец с изключение на март, юли и ноември. През януари, Windows пада с 0,01 процентни пункта (от 90,73% на 90,72%). OS X на Apple натрупа 0,14 процентни пункта (до 7,68%), докато Linux пада с 0,13 процентни пункта (до 1,60%).

Net Applications използва данни от 160 милиона уникални посетители всеки месец, чрез наблюдение на 40,000 уеб сайта.

 

с

 

Windows 8.1 няма да стартира в новия Start екран.