На 20 милиарда километра от Земята "Вояджър 2" е толкова далеч, че на сигналите на NASA са необходими повече от 22 часа, за да достигнат до сондата. С постепенното намаляване на мощността ѝ планиращите мисията смятаха, че може да се наложи да изключат един от петте ѝ научни инструмента през следващата година, но новоприложен план доведе до желаното забавяне.

Според прессъобщение на Лабораторията за реактивни двигатели на NASA неотдавнашната корекция, при която сондата пренасочва малко количество енергия, предназначена за бордова система за безопасност, означава, че всичките пет научни инструмента на борда на "Вояджър 2" могат да останат активни до 2026 г. Съществува известен риск, тъй като засегнатата система предпазва "Вояджър 2" от нередности в напрежението, но според NASA сега сондата може да поддържа научните си инструменти включени още известно време.

"Вояджър 2" заедно с близнака си "Вояджър 1" са сондите, които продължават да работят. Изстреляни през 1977 г., сондите посетиха няколко планети във външната Слънчева система, преди да навлязат във външните граници на хелиосферата - защитна област от пространството, подобна на балон, която обгражда Слънцето и ни предпазва от вредната радиация, идваща от междузвездното пространство. Сондите все още са активни и събират безпрецедентни данни за хелиосферата и нейните защитни свойства.

"Научните данни, които "Вояджър"-ите връщат, стават толкова по-ценни, колкото по-далеч от Слънцето се отдалечават, така че определено сме заинтересовани да запазим колкото може по-дълго работещи научните инструменти", обяснява в съобщението Линда Спилкер, научен сътрудник по проекта "Вояджър" в NASA.

Генераторите на двете сонди губят енергия всяка година в резултат на непрекъснат процес на разпад. Това не се е отразило на научната им дейност, но на планиращите мисията се е наложило да изключват нагреватели и други несъществени системи, за да компенсират продължаващата загуба на енергия. За "Вояджър 2" се стигна до етапа, в който един от научните инструменти трябваше да бъде изключен скоро - още през следващата година.

В резултат на нововъведената хакерска намеса "Вояджър 2" сега използва малко количество резервна енергия, предвидена за бордовия механизъм за безопасност, предназначен да предпазва апарата от потенциално вредни скокове на напрежението. Сондата краде част от този скок - не много, за да поддържа включени всичките си пет научни инструмента.

"Въпреки че в резултат на това напрежението на космическия апарат няма да бъде строго регулирано, дори след повече от 45 години полет електрическите системи на двете сонди остават относително стабилни, което свежда до минимум необходимостта от предпазна мрежа", според JPL на NASA. "Инженерният екип също така е в състояние да следи напрежението и да реагира, ако то се колебае твърде много. Ако новият подход работи добре за "Вояджър 2", екипът може да го приложи и за "Вояджър 1".

"Вояджър 1" премина през хелиосферата през 2012 г., докато неговият близнак направи същото през 2018 г., като разликата е резултат от по-ниската скорост и алтернативната посока на "Вояджър 2". По време на мисията на "Вояджър 1" един бордови научен инструмент се повреди в началото, което го направи по-малко зависим от енергията, отколкото "Вояджър 2".

Снимка: NASA

Виж още: NASA ще затвори четирима изследователи в симулирана марсианска база за една година