Учени казаха, че са регистрирали частици, пътуващи по-бързо от светлината – откритие, което може да преобърне един от основните закони на Айнщайн за Вселената. Антонио Ередитато, говорител на международната група от изследователи, каза, че измерванията, направени в продължение на три години, показват, че частици неутрино, създавани от CERN близо до Женева и пътували до Гран Сасо в Италия, са пристигнали с 60 наносекунди по-бързо, отколкото би го направила светлината.

„Имаме голямо доверие в нашите резултати. Проверихме и сметнахме отново всичко, което би могло да изкриви нашите измервания, но не открихме нищо“, каза той. „Сега искаме колегите да ги проверяват независимо.“

Ако бъде потвърдено, откритието ще подкопае твърдението на Алберт Айнщайн в специалната теория на относителността от 1905 г., която казва, че скоростта на светлината е „космическа константа“ и че нищо във Вселената не може да се движи по-бързо. Това твърдение, което е издържало повече от век тестове, е един от ключовите елементи на така наречения Стандартен модел на физиката, който се опитва да опише начина, по който работи Вселената и всичко в нея. Напълно неочакваното откритие излезе от изследване на физици, работещи върху експеримент, наречен OPERA, провеждан съвместно от центъра за изследване на частици CERN близо до Женева и лабораторията Гран Сасо в Централна Италия.

Общо 15 000 лъча неутрино – малки частици, които проникват в Космоса – бяха изстреляни за период от три години от CERN към Гран Сасо на 730 километра, където бяха уловени от гигантски детектори. Светлината би покрила разстоянието за около 2.4 хилядни от секундата, но на неутриното са нужни 60 наносекунди – или 60 милиардни от секундата – по-малко, отколкото би отнело на светлинните лъчи.

„Това е малка разлика – добавя Ередитато, който също работи в Бернския университет в Швейцария, – но концептуално е невероятно важна. Констатацията е толкова стряскаща, че за момента всички трябва да бъдат много предпазливи.“

Ередитато отказа да спекулира какво би могло да означава, ако други физици, които ще бъдат официално информирани за откритието на среща в CERN в петък, установят, че измерванията на OPERA са правилни.

„Просто не искам да мисля за последиците“, каза той. „Ние сме учени и работим с това, което знаем.“

Голяма част от научнофантастичната литература се основава на идеята, че ако бариерата между скоростта на светлината може да бъде преодоляна, пътуването във времето теоретично може да стане възможно. Съществуването на неутрино, елементарна субатомна частица с малко количество маса, създадена при радиоактивен разпад или при ядрени реакции като тези в Слънцето, беше потвърдено за първи път през 1934 г., но все още озадачава изследователите.

Тя може да премине през по-голямата част от материята незабелязано, дори на големи разстояния и без да бъде засегната. Милиони преминават през човешкото тяло всеки ден, твърдят учени. За да достигне Гран Сасо, неутриното, изтласкано от специална инсталация в CERN – също дом на Големия адронен колайдер, изследващ произхода на Вселената – трябва да премине през вода, въздух и скала.

Подземната италианска лаборатория на около 120 км на юг от Рим, е най-голямата от този тип в света за физика на елементарните частици и космически изследвания. Около 750 учени от 22 различни страни работят там, привлечени от възможността за провеждане на експерименти в трите масивни зали, защитени от космическите лъчи от около 1400 метра скала отгоре.

Какво означава всичко това?

Теорията на специалната относителност на Айнщайн казва, че нищо не може да се движи по-бързо от светлината във вакуум, защото фотоните – светлинните частици – нямат маса. Доказателство, че неутрино, мистериозни субатомни частици, които имат малка маса, могат да пътуват по-бързо, би било в противоречие с теорията на Айнщайн.

Снимка: Unsplash

Виж още: Общата теория на относителността на Айнщайн издържа най-трудната си проверка