Дните на Земята ще нарастват с бързи темпове с топенето на полярния лед

Дните на Земята ще нарастват с бързи темпове с топенето на полярния лед

0 | Преди 2 ч.