Едно интервю с Владислав Димитров – директор архитектура, планиране и изграждане на мрежата във VIVACOM

 

Г-н Димитров, 5G мрежата на VIVACOM в центровете на 27-те областни града стартира през есента на 2020. Как се случи процесът по имплементиране?

За първи път в България VIVACOM осигури на своите клиенти достъп до мрежа от пето поколение, което е ключово за дигиталната трансформация на индустрията и обществата. От години  стратегията ни е да залагаме на облачни технологии в опорните ни мрежи, което ни позволява да въвеждаме нови елементи и услуги софтуерно.

В мрежата за радио достъп влагаме само 5G съвместимо оборудване. При провеждането на тестовете през изминалата година заложихме на реалната ни мрежа, а не ги проведохме в лабораторни условия. Така, след като всички предпоставки бяха налице и разчитайки на много добре развита ни оптична мрежа с отлично подбрани места за базови станции, успяхме да стартираме първи търговска 5G мрежа. Направихме го изцяло софтуерно на основа на честотите, които използваме за 4G, като ги съчетахме с най-модерната съществуваща в момента технология за динамично споделяне на спектъра. Тази технология дава възможност двете поколения 4G и 5G динамично да споделят едни и същи честоти в зависимост от потреблението към момента.

 

Каква е следващата стъпка в развитието на 5G мрежата у нас?

Както при въвеждането на всяка нова технология, акцентът ще е върху осигуряване на покритие. 4G и 5G мрежите ще съществуват съвместно чрез метода на динамично споделяне на спектъра, т.е. 5G може да се имплементира навсякъде, където има действаща 4G мрежа. Амбицията ни е в следващите няколко години да осигурим национално 5G покритие, същия подход следвахме и при въвеждането на предишните технологии. Паралелно след придобиването на допълнителен честотен ресурс в обхвата 3.6 GHz ще добавяме капацитет и ще повишаваме максимално постижимите скорости спрямо нуждите на абонатите – т.е. като функция на потреблението. Текущо всички 5G мрежи, в това число и нашата, използват т.нар. Non-Stand Аlone стандарт, който разчита на едновременна свързаност с 4G и 5G мрежата. В средносрочен план ще видим и „самостоятелна“ 5G мрежа по Stand Alone стандарт, което е следващата стъпка в развитието на технологията.

 

Какво е практическото приложение на 5G мрежата и ползите й за крайните потребители и за бизнеса?

Обикновено акцентът при 5G технологията се поставя върху по-високите скорости. За мен обаче директните ползи от новата технология са други, понеже и към момента предлаганите скорости са напълно достатъчни за масовия потребител. Голямото предизвикателство пред мрежите идва от нарастващия брой устройства, изискващи свързаност, и тук имаме драстично нарастване – 5G ни позволява да адресираме около 1000 пъти повече едновременно свързани устройства на единица площ, което е ключово за развитието на концепцията за интернет на нещата. Допълнително капацитетът на мрежата ще може да се споделя от повече устройства едновременно, което е ключово при масови събирания като концерти, футболни мачове и др.  Имаме по-ниско времезакъснение (латентност) при осъществяването на връзката, което отваря врати за автоматизация на производства, автономни роботи, вкл. автомобили, както и съвсем ново изживяване при мобилния гейминг.

Използвайки възможностите за сегментиране на 5G мрежата, можем виртуално да отделяме от нея „сегменти“ с гарантирани параметри за нуждите на конкретни потребители, спрямо техните конкретни изисквания. Накратко – потребителите ще усетят предимствата на мрежата навсякъде – като започнем от възможността за скоростен стрийминг или гледане на видео съдържание с незначително забавяне, минем през автоматизацията на цели бизнеси, развитието на телемедицината и дигиталното образование и стигнем до цялостно изграждане на умен град.

 

Как според вас 5G мрежата ще повлияе на създателите на дигитално съдържание?

Създателите, а и потребителите на дигитално съдържание ще усетят много силно възможностите на мрежата от пето поколение. Да вземем за пример образованието. В момента сме свидетели на преминаването на образованието в онлайн среда заради усложнената здравна обстановка. Важно е да се каже, че дистанционното провеждане на уроците не е дигитално образование. Дигиталното образование е това, при което има  интерактивно съдържание и се използват новите технологии за целите на обучението. Т.е. това е споделянето на видео уроци, възможностите за дигитализиране на определени предмети, извършването на опити по физика и химия, да речем, във виртуална среда с добавена реалност. Представете си урок по история, в който учениците могат да присъстват виртуално на дадено историческо събитие. Всичко това е във възможностите на 5G свързаността, която може да направи учебния процес интересен и полезен.

 

За 5G мрежите се разказват много митове и градски легенди, но най- вече, че са опасни за здравето. Какво трябва да знае всеки образован човек за този тип мрежи?

Точната публична информация за новата технология е от ключово значение. Ето защо през октомври 2020 г. беше публикувано проучване на Международната агенция за ракови изследвания (IARC) и Международната комисия за защита срещу нейонизиращите лъчения (ICNIRP), в което се посочва, че емисиите на електромагнитните полета на изградените базови станции са значително по-ниски от препоръчаните граници. При всяка радиотехнология има два основни определящи фактора – честота и мощност на излъчване. 5G ще се развива върху две основни честотни ленти – 700 MHz и 3.6 GHz. На 700 MHz от над 50 години работят телевизионните предаватели, така че влиянието на електромагнитни полета в този обхват върху човешкото здраве е изследвано в достатъчно дълъг период. В спектъра от 3.6 GHz от над 10 години, в това число и в България, оперират мрежи по WiMax стандарт. През годините спектърът, който се ползва от съществуващите технологии, основно 4G, ще се прехвърля постепенно към новата технология, което де факто ние вече стартирахме. И новото, пето поколение като предишните поколения мобилни комуникации води до съществено подобряване на качеството на услугите, без да променя строгите изисквания относно пределните норми на електромагнитни излъчвания, постановени от Международната организация за защита от нейонизиращи лъчения. Праговете за електромагнитни излъчвания в България са едни от най-рестриктивните в Европа. Мрежата на VIVACOM е изградена в абсолютно съответствие с тях. Същия подход следваме и при изграждане на 5G мрежата.

Снимки: Vivacom