Компанията за човешки ресурси Adecco Group публикува нови данни, според които много компании ще наемат по-малко хора през следващите пет години благодарение на генеративния изкуствен интелект. Макар че въпросните компании може би са доволни от намаляването на разходите, те се чудят как ще се справят с по-малкото приходи, когато хората се окажат безработни и няма да могат да купуват толкова много.

Adecco Group помоли висши мениджъри от 2000 големи компании по света да прогнозират какво според тях ще се случи през следващите години. От тях 41% заявиха, че очакват през следващите пет години да имат малък брой служители поради изкуствения интелект.

Тези констатации са в рязък контраст с това, което изтъкват поддръжниците на изкуствения интелект като Microsoft. Гигантът често твърди, че изкуственият интелект има за цел да подпомага служителите, а не да ги замества; той дори нарече своя изкуствен интелект Copilot, за да отрази визията си за подпомагащ генеративен изкуствен интелект.

Въпреки усилията на Microsoft да представи генеративния изкуствен интелект в положителна светлина, изглежда, че тази нова технология ще окаже отрицателно въздействие върху хиляди хора. Малко повече от половин година след пускането на ChatGPT започнахме да чуваме съобщения, че няколко работници са били заменени от ИИ в различни области - с усъвършенстването на ИИ заплахата за препитанието вероятно ще се увеличи.

Данните на Международната организация на труда от август миналата година също така показват кои сектори на обществото ще бъдат най-силно засегнати от генеративния ИИ. В нея се казва, че служителите в администрацията ще бъдат най-силно засегнати от новата технология и че този сектор е доминиран от жени в развитите страни.

В същото време МОТ беше малко по-оптимистично настроена от Adecco Group, като заяви, че е малко вероятно генеративният ИИ да отнеме работата на всички, а вместо това ще автоматизира част от задълженията на работниците, така че те да са свободни да изпълняват други задачи.

Макар че резултатите на Adecco Group показват, че ръководителите смятат, че работната сила ще бъде по-малка, главният изпълнителен директор на Adecco Денис Машуел заяви, че между работните места, създадени от ИИ, и работните места, които ще бъдат унищожени, вероятно ще има баланс. Той заяви, че компаниите трябва да обучат служителите си да използват ИИ, вместо да разчитат на наемане на специалисти извън своите компании.

Снимка: Unsplash

Виж още: Amazon въвежда опция за разпознаване на длани в телефоните