Домакините в Airbnb отдавна са имали възможността да предлагат безплатни жилища при извънредни ситуации. Какво ще кажете обаче за това, че такъв дом ви е разположение предварително? Ако живеете в правилната област, вие сте готови с подслон при опасни природни бедствия и аварии.

Домашната услуга за отдаване под наем стартира пилотна програма, която ще позволи на жителите на американския град Сан Хосе да се включат в режим на готовност, преди да има дори намек за криза. Този ход трябва да ускори реакцията на общността в случай на подобно бедствие, като се гарантира, че засегнатите не трябва да чакат, за да получат заслон над главите си.

Пробното изпитание на услугата ще включва и подбор и обучение на персонала, както и "нов оперативен протокол" за извънредни ситуации, който включва екипи за управление. Пилотният проект е готов да се разшири до други градове след старта в Сан Хосе.

Компанията има силен стимул да се направи това: тя изгражда добра воля в момент, когато някои градове все още посрещат Airbnb със съмнение. В същото време няма спор, че това може да бъде полезно при земетресения или други сценарии, при които може да има спешна нужда от места за престой, особено ако бедствието е свързано с разрушения и проблеми в инфраструктурата.