Без даването на съгласие за обработка на лични данни, потребителите не могат да се откажат от договорите си с мобилните оператори, съобщава бТВ. 

Телевизията е реагирала на зрителски сигнал на Кристина Топалова, която при опит да подаде 30-дневно предизвестие за прекратяване на договорните си отношения с неназован мобилен оператор, е била принудена да подпише съгласие за обработка на лични данни, дори след изтичането срока на предизвестието и подписания договор

Голяма част от бланката обаче представлява декларация, че Кристина дава съгласието си фирмата да ползва личната ѝ информация и дори да я дава на трети лица, пише btvnews.

"Те разполагат дори след приключването на договора ми с моя живот, данните и всичко, което се случва от тук нататък с мен", казва клиентката. „Те са много любезни, когато искат да ти продадат нещо и също толкова разсеяни, когато имаш въпроси към тях и искаш да се откажеш. Тогава се отговаря само с едно изречение - това е политика на фирмата

„Вероятно юристите на компанията са се престарали и то по такъв начин, че това да дразни потребителите”, коментира Богомил Николов от асоциация „Активни потребители” пред бТВ.

От мобилния оператор са отказали да застанат пред камера на телевизията, но са изпратили писмено становище, което гласи, че компанията обработва личните данни на своите абонати в пълно съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни и че единствената цел, с която обработва лични данни на свои абонати след прекратяване на договорните отношения с оператора, е свързана с хипотезата за събиране на неплатени задължения

От Комисията за защита на личните данни са категорични, че лични данни могат да се обработват само докато трае предизвестието и ако тези данни се обработват след приключване, то биха се обработвали незаконосъобразно, за което се носи и административна отговорност.

Съществува и друга интересна подробност в първоначалните договори на операторите, а не само в 30-дневните предизвестия за прекратяването им. 

HiComm разполага с договор на един от мобилните оператори, подписан преди седмица, в който в допълнителните разпоредби е записано, че: 

"4.4. С подписване на този Договор страните се съгласяват, че Операторът има право: 

4.4.1. да събира и обработва данните за Абоната съгласно Закона за електронните съобщения, Закона за защита на личните данни и останалото действащо законодателство за целите на предоставяне на електронни съобщителни услуги

4.4.2. да предоставя данните на Абоната на трети лица с цел събиране на вземания, дължими по договори за услуги с Оператора и/или за изготвяне на кредитна оценка, с изключение на данните за единния граждански номер на Абоната, които могат да се използват само с цел събиране на задължения по съдебен ред, като могат да се обработват и когато Абонатът е дал изрично своето съгласие с подписване на отделна декларация към този Договор". 

На цитираната втора страница от стандартния договор с мобилния оператор ясно пише, че данните за ЕГН на абоната не могат да се предоставят на трети лица, освен ако съществува изрично съгласие на клиента. Разбира се, за да сключат договор с телекома, на клиентите се налага да се подпишат и на декларация на следващата страница, която гласи: 

"Абонатът се съгласява данните за единния му граждански номер да бъдат предоставяни от Оператора на трети лица с цел изготвяне на кредитна оценка и/или събиране на вземания, дължими по договори за услуги с Оператора."

По този начин операторът си осигурява исканото "изрично съгласие" и получава правото да предоставя и единния граждански номер на абоната на трети лица, в допълнение на вече исканите данни.

Можете да видите коментираните извадки от договора и предизвестията в галерията. 

Основно изображение: Techhive

Прочетете: Свободата да шпионираш