Днес от Теленор обявиха финансовите си данни за 2014 година и детайли около последното й тримесечие. Печалбата на Теленор България преди данъци, лихви и амортизиация (EBITDA) за цялата 2014 година се е увеличила с 8.5% на годишна база, а показателят за печалбата на компанията като процент от общите приходи е нараснал с 4%, достигайки 38%. Печалбата за последното тримесечие на миналата година (EBITDA) е нараснала с 18.4% спрямо същия период преди година.

Общите приходи на Теленор за последните три месеца на 2014 година са се увеличили с 1.4% в сравнение със същия период през 2013 година, докато приходите от услуги бележат ръст от 4.2%. От оператора отбелязват, че това е станало въпреки ефекта от регулаторната намеса върху цените за роуминг и благодарение на по-доброто представяне на компанията в сегмента на частните потребители, което напълно компенсира спада на продажбите в корпоративния сегмент.

Тенденцията за все по-налагащия се мобилен интернет се затвърждава и в този финансов отчет. Приходите на Теленор от услуги за пренос на данни са се увеличили с 35.1% в сравнение със същия период на 2013 г. Към края на тримесечието общата клиентска база на оператора достигна 3.9 милиона, или с 2.4% по-малко от края на 2013 г. на фона на общо проникване на мобилните услуги в страната, оценено на над 140%. Клиентите на абонаментните програми на Теленор са надминали 2.7 милиона - 0.5% ръст на годишна база, и към края на 2014 г. са над 70% от всички клиенти на компанията.

Средното месечно потребление на абонат през последното тримесечие на 2014 г. е на нивото от година по-рано, докато средният приход от абонат за тримесечието достига 11.50 лв., което е ръст от 4.1% на годишна база.