Google Assistant оглави авторитетно проучване за интелигентността на умните домашни колонки, проведено от Loup Ventures. В него, всеки от четирите водещи модела отговаря на по 800 въпроса. В сравнение с миналата година, при всички асистенти се увеличава броят на правилните отговори, но Google Assistant се оказва без конкуренция на върха.

Google Assistant разбира правилно 100 процента от въпросите и успява да отговори коректно на 87.0 процента от тях. Siri на Apple застава на второ място с 99.6 разбрани въпроси и 74.6 процента правилни отговора. Доста популярната Alexa на Amazon остава на трето място, разбирайки точно 99 процента от въпросите, но отговаряйки правилно едва на 72.5 процента от тях. Накрая идва Cortana на Microsoft, която разбира правилно само 63.4 процента, но пък им отговаря с точност от 99.4 процента.

Анализирайки резултатите, докладът на Loup Ventures установява, че почти всички асистенти бъркат при въпроси, съдържащи съществително собствено име като то обикновено е името на местен ресторант или по-малък град. Все пак, заключението е, че гласовото разпознаване и обработката на естествения изказ са на по-високо ниво спрямо миналата година и при четирите асистента.