Google подаде съдебен иск срещу Департамента на вътрешните работи (Department of the Interior – DOI) на САЩ. Компанията обвинява държавния орган в насърчаване на нелоялната конкуренция. Според собственика на едноименната търсачка Департаментът дава предимство на Microsoft и дори не е обмислил интегрирането на приложенията на Google във вътрешната комуникация между своите 88 000 служители. В момента DOI провежда конкурс за избор на програма за размяна на съобщения (включително имейл комуникация) в рамките на държавната структура с едно основно изискване – продуктът да е съвместим и да може да се интегрира в Business Productivity Online Suite на Microsoft. Google иска от съда да забрани на DOI да проведе конкурса при тези условия. На практика това означава основното изискване на департамента да бъде отменено от съда и да се осигури повече свобода на кандидатстващите за държавната поръчка компании.

 

Тагове: