Lenovo Group обяви резултатите от последното тримесечие, както и годишните резултати за фискалната 2023/24 г. При продължаващ растеж през третото тримесечие Lenovo Group отчете ръст на приходите на годишна база във всички бизнес групи през Q4, като приходите ѝ се увеличават с близо 10% на годишна база до 13.8 млрд. долара, нетната печалба се удвоява на годишна база до 248 млн. долара, а миксът от приходи извън звеното на персоналните компютри достигна исторически връх от 45%. Четвъртото тримесечие и цялостното представяне през второто полугодие демонстрират как Lenovo се справя със спада в индустрията през изминалата година, улавя огромните възможности за растеж, представени от AI, и ускорява инерцията в бизнеса. Приходите за цялата фискална година са 56.9 млрд. долара, а нетните приходи са 1 млрд. долара. За втората половина на фискалната година Lenovo постигна ръст на приходите на годишна база от 6%, а нетният марж се възстанови от спада през първото полугодие на годишна база до непроменен през второто полугодие.

Групата на Lenovo е водеща в новата ера на безпрецедентни възможности на изкуствения интелект със своето pocket-to-cloud портфолио, силна екосистема, партньорства и пълен набор от AI възможности. Откакто обяви AI стратегия си през октомври 2023 г. на годишното си събитие Tech World, Lenovo стартира първата си вълна от AI персонални компютри и други смарт преносими устройства с AI възможности, както и смарт инфраструктура, решения и услуги. Групата очаква AI PC – което се определя като компютър, оборудван с личен AI асистент, базиран на естествени взаимодействия, система, която използва множество типове изчислителни ядра, като CPU, GPU, ASIC, FPGA и NPU, персонална база данни, свързана с отворена екосистема от AI приложения и със защита на неприкосновеността им и сигурността – да нарасне от сегашната си премиум позиция до мейнстрийм през следващите три години, задвижвайки нов цикъл на опресняване за индустрията. Хибридният AI също води до по-голямо търсене на AI инфраструктури. Клиентите все повече търсят персонализирани AI решения и услуги, особено консултиране, проектиране, внедряване и поддръжка на AI.

Продължаващите инвестиции на Lenovo в иновациите, фокусирани върху основните технологии на AI и компютрите, ѝ помага да реализира визията си за "По-интелигентен AI за всички" и по-нататъшно лидерство в ерата на AI. През изминалата фискална година групата постигна рекордно високо съотношение както на персонала към научноизследователската и развойната дейност от 26.2%, така и за съотношение на разходите за научноизследователска и развойна дейност към приходите от 3.6%.

Lenovo Group е горда с представянето си през втората половина на фискалната година и е оптимист за перспективите през следващата, когато ще продължи да бъде лидер в AI сектора, да инвестира в иновации и да се възползва от безпрецедентните възможности, предоставени от хибридния AI, който ускорява растежа - и устойчивата си рентабилност за целия бизнес.

Бордът на директорите на Lenovo обяви окончателен дивидент от 3.8 американски цента, или 30.0 HK цента на акция за фискалната година, приключила на 31 март 2024 г.

Цитат на Ян Юанцин – председател и главен изпълнителен директор на Lenovo:

"Резултатите на Lenovo за четвъртото тримесечие ясно показват, че не само сме възобновили растежа във всички наши бизнеси, но и че нашата бизнес инерция се ускорява, водена от безпрецедентните възможности, предоставени от хибридния AI. Подхранвани от нашата интелигентна стратегия за трансформация и дългогодишни инвестиции в иновации, ние изградихме пълен набор от възможности за изкуствен интелект и сме в челните редици на пионерския пазар на AI PC. Нашата визия в ерата на изкуствения интелект е по-интелигентен AI за всички. Подкрепени от нашите действия, постоянните иновации, оперативното надграждане и екосистемните партньорства, ние сме уверени, че можем да постигнем устойчив растеж и подобрение на рентабилността през следващата година".

 

Solutions and Services Group (SSG): Силен растеж и рентабилност, движещи AI решения

Q4 и целогодишно представяне за ФГ23/24:

·       Укрепване на позицията на SSG като двигател на растежа и източник на печалба чрез постигане на повече от 10% ръст на приходите на годишна база до 1.8 млрд. щатски долара и висока рентабилност с оперативен марж над 21% - двуцифрен ръст на приходите и оперативен марж за 12 последователни тримесечия. Приходите за цялата фискална година възлизат на 7.5 млрд. щ.д. с 12% ръст на годишна база и оперативен марж от близо 21%.

·       Съвкупността на приходите от управлявани услуги и тези за проекти и решения се е увеличила с пет пункта на годишна база, като сега съставлява 55% от общия бизнес на SSG за тримесечието.

·       Бърз растеж отбелязаха точните предложения като Digital Workplace Solutions и TruScale за Hyrbid Cloud.

 

Възможности и устойчив растеж:

·       В перспектива SSG ще продължи да отговаря на нарастващото търсене на клиентите, като се придвижва бързо към изграждане на решения и услуги, свързани с AI.

·       Платформата Care of One, Cyber Resiliency as a Service (цялостно решение за подпомагане на организациите да се борят ефективно със сложни и чести кибератаки) и инструментът за вземане на решения Lenovo Intelligent Sustainability Solutions Advisor (LISSA) използват силата на AI, за да предоставят хиперперсонализирани решения на служителите, повишена производителност, подобрена сигурност и устойчиви ИТ решения.

 

Infrastructure Solutions Group (ISG): Възобновена инерция

Q4 и цялостно представяне за ФГ23/24:

·       Приходите за четвъртото тримесечие възобновиха растежа си с двуцифрен годишен ръст от 15%, с което приходите на ISG за тримесечието достигнаха 2.5 млрд. щатски долара - нов рекорд за четвърто тримесечие.

·       Бизнесите за съхранение на данни, софтуер и услуги постигнаха хиперръст, като комбинираните приходи се увеличиха с повече от 50% на годишна база. Приходите от високопроизводителни изчисления достигнаха рекордно високи стойности.

·       За цялата година ISG постигна тримесечен ръст на приходите за три последователни тримесечия и вторите най-високи приходи за фискалната си година.

 

Възможности и устойчив растеж:

·       Очаква се ръстът на сървърите с изкуствен интелект да се увеличи два пъти по-бързо в сравнение с предлагания масов пазар на сървъри, тъй като пазарът се пренасочва към инфраструктура с изкуствен интелект.

·       ISG ще разшири портфолиото си и ще преобразува установената си структура на процеси, за да улови нови възможности, и ще използва силните си страни в традиционните сървъри, крайните устройства, съхранението на данни, софтуера и услугите, за да улови растежа и да възобнови рентабилността.

 

Intelligent Devices Group (IDG): Солиден растеж, засилено лидерство

Q4 и цялостно представяне за ФГ23/24:

·       IDG продължи да постига стабилни резултати през тримесечието, като затвърди водещата си позиция на световния пазар на персонални компютри с пазарен дял от 22.9%, значителна премия спрямо пазара и водеща рентабилност в индустрията. Приходите за тримесечието възлизат на 10.5 млрд. щатски долара, а за цялата година - на 44.6 млрд. щатски долара.

·       Бизнесът с персонални компютри беше № 1 в четири от петте географски района, като постигна рекордно висок пазарен дял в Северна Америка.

·       Бизнесът със смартфони постигна забележителен растеж, като увеличи двуцифрено доставките и приходите си на годишна база със значителна премия спрямо пазара.

·       Рентабилността на IDG за цялата година беше устойчива въпреки по-слабия от очакваното пазар през първата половина на фискалната година. Персоналните компютри, таблетите и смартфоните възобновиха растежа си през втората половина на фискалната година.

 

Възможности и устойчив растеж:

·       В перспектива се очаква обемът на пазара на персонални компютри да се възстанови до нивата отпреди Ковид, като смартфоните вече са се върнали към двуцифрен годишен хиперръст.

·       Персоналните компютри с изкуствен интелект постепенно ще се превърнат от премиум в масов продукт през следващите три години, тъй като Lenovo достави първата си вълна персонални компютри с изкуствен интелект, а през следващите тримесечия ще бъдат доставени още, което ще доведе до нов цикъл на обновяване на пазара на персонални компютри.

·       Разширяване на AI от персоналните компютри към телефоните и таблетите, изграждане на безпроблемно сътрудничество между устройствата със софтуерното решение Smart Connect.

 

ESG и корпоративни акценти

Постиженията, съобщенията и забележителните ангажименти през последното тримесечие включват:

·       Lenovo е призната за лидер в областта на изменението на климата и ангажираността на доставчиците от глобалната организация с нестопанска цел за опазване на околната среда CDP (Carbon Disclosure Project). В тази класация на лидерите Lenovo е отличена за усилията си в прилагането на най-добрите съвременни практики срещу изменението на климата и активната работа с доставчиците си за постигане на по-устойчиво бъдеще.

·       Групата беше отличена и с награди "Най-добра Value Chain инициатива", "Най-добър зелен продукт" и получи признание "висока оценка" в категорията "Компания на годината в областта на кръговата икономика" на глобалната среща CRN Sustainability Tech Summit.

·       През февруари Lenovo се присъедини към ангажимента на ЮНЕСКО за отговорен AI, който изисква от компаниите да прилагат навременни мерки за "предотвратяване, смекчаване или отстраняване" на потенциалните неблагоприятни последици от AI. Този ангажимент е в допълнение към собствения вътрешен комитет за отговорен AI на Lenovo - рамка за управление, която обхваща етичните, правните, безопасността, неприкосновеността на личния живот и отчетността за всички продукти, услуги и решения с AI.

Снимка: Unsplash