Мобилният телефон все повече се налага като основно средство за комуникация и ново проучване на Центъра за здравна статистика на Съединените щати го доказва. Според него мнозинството от пълнолетните американци вече притежават и ексклузивно ползват мобилен телефон, обръщайки гръб на стационарните телефони и услуги.

Без особена изненада най-активни мобилни потребители са тези между 20 и 40 години, пише Slash Gear. Специално цели 70 процента от хората между 25 и 34 години използват изключително мобилен телефон.

В 50.8 процента от американските домове има мобилен телефон, но не и стационарен. 60.7 процента от тийнейджърите ползват само мобилен телефон. Засега единствената по-важна причина за това някъде да се ползват стационарни линии е липсата на покритие в някои отдалечени райони.

Анкетата е изготвена на базата на отговорите на почти 20 000 домакинства в САЩ.