Всеки знае, че мобилният интернет се превръща във все по-сериозна част от нашето ежедневие, но и данните го потвърждават. От Мтел обявиха отчета си за първото тримесечие на 2014 г., според който потребителите на мобилен широколентов интернет на оператора са се увеличили с 33.9% за 1Q2014 спрямо същия период на 2013 г. Увеличение се наблюдава и в броя абонати на цифровата телевизия от Мтел, като те нарастват с близо 10% през разглеждания период. Средният месечен приход от линия за достъп (ARPL) се увеличава с 5.9% до 14.3 евро на годишна база.

 

В рамките на първото тримесечие на тази година клиентската база на Мтел е намаляла с 6.6% до 4.1 млн. абонати, сравнено с предходната година. Спадът се дължи основно на намалението на клиентите на предплатени карти. Приходите на Мтел през разглеждания период намаляват с 6.4% до 91.2 милиона евро, което показва по-малък спад в сравнение с регистрирания през финансовата 2013 година. Сравнимата EBITDA спада с 5.8% до 37.1 милиона евро. Слаб спад от 6.1 евро до 6.0 евро се наблюдава през първото тримисечие и при средния месечен приход от абонат (ARPU), като това се дължи основно на регулаторна намеса.

Напомняме, че преди месец от Мтел съобщиха, че телекомът ще продължи да използва радиочестотния спектър още 10 години срещу над 50 млн. евро.