Днес едно от най-популярните мобилни приложения за обучение по чужди езици добави в арсенала си и китайски език. Това е третият азиатски език, който приложението добавя – през май в него пристигна японски, а през септември – корейски. Като цяло това са трудни за възприемане езици и това поставя въпроса дали приложението, което залага главно на разговорни и писмени упражнения, е достатъчно за тяхното усвояване.

Китайският е един от най-широко говорените езици в света и добавянето му към Duolingo е доста хитър ход. Предвидените упражнения са свързани с бизнес реплики като например: „Нека да разгледаме договора“. Хора, които вече са тествали обучението, обаче дават противоречиви отзиви – най-вече че сложността на езика не отговаря на простотата на „преподаването“ на приложението и че китайският едва ли може да бъде изучен достатъчно добре само през него, било то и на разговорно ниво.