Всичко е енергия - това е факт, който става все по-обусловен научно. Още през XIX век връзката между енергията и структурата на материята се изследва упорито; известно време по-късно квантовите физици откриват, че всичко във физическата Нютонова вселена има собствена вибрация и излъчва уникален енергиен подпис. Единственото логично заключение е, че всички обменяме непрекъснато тези „подписи“ помежду си, а това става база за някои интересни теории за това как се развиваме като хора и от какво зависят животът и успехът ни. Един терапевтичен метод стига и по-далеч - той се опира на базата, че във всяка организация хората си взаимодействат по необозрим начин, а също така влияят и на самата организация със скрити динамики. Бизнес констелациите вече се практикуват по целия свят като алтернативна терапия за екипи, помагаща им да видят отстрани взаимоотношенията помежду си и с фирмата и ако могат, да ги преобразуват по позитивен начин. Ето какво се случи на семинара по бизнес констелации, който се проведе неотдавна в София и на който станах свидетел.

Във въздуха в залата витаят смесени и особени емоции, докато хората се настаняват - напрежение, вълнение, нервна приповдигнатост. Столовете са подредени в неособено правилен кръг, който е огромен - около 50 души сме, рамо до рамо и лице в лице. Има бизнесмени с вратовръзки, мъже и жени, млади и по-възрастни, повечето със строги костюми. Чувствам се малко не на място с облеклото си, състоящо се от дънки, кецове и бяла риза. Погледът ми попада върху жената, която седи „начело“ на кръга - така че всички да я виждат. И докато хората се суетят и разменят реплики, тя е напълно неподвижна, в спокойна поза, с ръце на коленете. Алма Тибурсио е висока, с поразителни черти на мургавото си лице, черна коса, сплетена в дълга плитка, тънки ръце и крака и - по някакъв странен начин - величествена осанка. Гърбът й е напълно изправен, тъмните й очи топло следят групата, която вече се е успокоила върху столовете и очаквателно я гледа. Намирам се на семинар по бизнес констелации и, учудващо, тук е зона на комфорта. Все още.

За вас, които не познавате термина, „бизнес констелация“ произтича от по-общото понятие, познато и като „фамилни констелации“, и е негова разновидност, насочена към корпоративния свят. Това е терапевтичен метод, който цели да освободи натрупаното напрежение между членовете на една система и изхожда от идеята, че всички сме свързани и всички си влияем. Чрез метода се виждат моделите, от които произтичат проблеми - скритото излиза наяве, за да може да бъде изчистено и отработено. Работи се във виртуално поле, където се лекуват нараняващите динамики между хората - те могат да се трансформират, а където е нужно - и да се прекъснат.

Алма Тибурсио е коуч, експерт по човешки взаимоотношения и терапевт по бизнес констелации. Още в началото на семинара тя заговаря за нещо доста абстрактно - казва, че „предстои да обединим енергиите си, за да създадем поле на доверие, в което да работим“. Говори на испански, с отмерен тон, преводачката не изпитва затруднения да я догонва. Всички са като омагьосани. Първият дисонанс за всички настъпва, когато след кратък увод тя ни моли да се изправим и да си намерим партньор за кратко упражнение.

Малко по-късно предстои да разбера, че няма как да бъда встрани от нещата.

Дисонансът произтича най-вече от необичайността на това, което се иска от нас. След кратък опит да се измъкна от ситуацията - там съм като журналист, отразяващ събитието, а не участник с проблем, който иска да разреши - виждам, че няма как, и се включвам, като се изправям очи в очи с мъжа в съседство до мен. Малко по-късно предстои да разбера, че няма как да бъда встрани от нещата и че начинът да ги усетя истински е точно да участвам в тях. Упражнението е просто - гледате се в очите, докато поставяте фокуса си върху нещо в бизнеса или работата си, което ви притеснява и искате да разрешите. Следите усещанията по тялото - всичко най-дребно има значение, дори дали стоите стабилно на два крака, или се изкривявате встрани, на един. Посвещавате се на човека отсреща, макар и само за минута-две, като си представяте, че той има отговора на вашия въпрос. След което и двамата казвате само по една дума - една-единствена, в която се състои отговорът на проблема ви. Вашата дума е отговорът на партньора ви, неговата - вашият.

Тук е мястото да отбележа, че всеки терапевт в тази методология има свой собствен подход за работа, собствени упражнения, но задължително се опира на трите основни закона, заложени в метода от хората, които са го разработили - Берт Хелингер (немска школа) и Идрис Лаор (френска школа). Скоро Алма преминава към очертаването на тези закони - важно е за хората, дошли на семинара й, да разберат на какво почива този вид терапия. „В организацията“, казва тя, „хората са като членовете на едно семейство. Но докато в едно семейство твоето място ти се полага по право, от самото ти зачеване, и никой не може да ти го отнеме, в бизнес среда хората винаги могат да си тръгнат и вече да не бъдат членове на конкретната организация. Казано иначе, тук имаме временна принадлежност, но не по-малко значима от другата“.

Именно законът за принадлежността е първият закон в бизнес констелациите - всеки член на организацията има същото право да е там, както всеки друг. Вторият закон е на йерархията - необходимо е ролите да са точно обусловени и всеки да си е на мястото, а не да застава на това на друг човек. И третият закон се отнася до това да има баланс между даване и получаване.

Може би се чудите защо тези три закона са толкова важни. Просто е - дисхармонията и проблемите както личностно при индивида в организацията, така и за самата организация настъпват тогава, когато дори само един от тях бъде нарушен.

Отстрани е трудно да се проумее как едно неправомерно уволнение например или пък дългогодишна таена обида на служител могат да доведат до разстройване на цялата фирма, да я вкарат във финансови дългове, дори да причинят фалит. Именно за такива взаимовлияния обаче си говорим, когато става дума за бизнес констелации. Алма казва, че най-добре ще разберем начина, по който работи методът, ако го приложим на практика, и посвещава следващия половин час на това да изслушва хора, дошли с проблем в бизнеса си, и да прецени на кой от тях да постави тема в краткото време, което имаме.

Поставянето на тема представлява излагането с думи на това, върху което човекът иска да работи - например „Искам по-висока заплата, но никога не я получавам“, „Попадам на неподходящи за мен работни места“, „Бизнесът ми не излиза на печалба въпреки всички усилия, които хвърлям“. В атмосферата на семинара няма как да се направи пълен опис на хората, които работят в компанията - т.нар. органиграма, - но при индивидуална консултация това е задължително. Следва нещо като интервю. Наблюдавам как водещата задава въпроси един след друг, с много предразполагащ тон на притеснения господин, който споделя за конфлик­ти в екипа си и напрежение, което се отразява на продуктивността на фирмата. Въпросите й са свързани с историята на компанията и проследяване на различни случки през времето. Скоро тя решава, че ще постави темата точно на този човек в създаденото „поле“, т.е. пространството, което сме оформили тук, в кръга. И тук идва същинската част на това, как точно се случва магията, наречена констелация.

За да се извадят наяве скритите причини за проблемите в една фирма, под каквато и форма да са те, се използват хора като представители. Клиентът, поставящ темата, избира на произволен принцип, използвайки само интуицията си, представители за хората, замесени в дадена ситуация - в случая: изпълнителен директор, зам. изпълнителен директор, служител, с който е възникнал проблем, и т.н. Може да се постави представител и за фирмата сама по себе си - събирателен образ, както и събирателен образ за пари, клиенти и др. След което всички започват да следят усещанията си и динамиката помежду им, влезли във въпросните чужди роли. А после, без да имат никаква представа за ситуацията, хората започват през усещанията си да предават динамиките в екипа такива, каквито са - или каквито ги усещат в момента, без преструвки. Така, когато някой погледне друг и каже „Аз се страхувам от него и искам да се обърна с гръб“, можете напълно да му вярвате. Отново ролята на констелатора тук е много важна. Той трябва вътрешно да анализира случващото се и да подаде реплика към човека, който е изразил страх, която той да каже на човека, от когото се страхува, например: „Въпреки че се страхувам от теб, знам, че не ми мислиш злото“.

Един от най-силните моменти беше, когато Алма подаде реплика към представителя на изпълнителния директор.

Представителят на „страхуващия се“ веднага отчете отпускане на тялото и странно успокоение, сякаш „нещата вече са наред“. По подобен начин се лекуват и другите динамики и отношения, които изглеждат накърнени. Един от най-силните моменти беше, когато Алма подаде реплика към представителя на изпълнителния директор, който да каже на заместника си: „Благодарен съм за всичко, което правиш, и знам, че даваш всичко от себе си“. Нещо толкова простичко стана развръзката в тази тема и след кратко пренареждане на хората чисто физически в пространството проблемът стана ясен: беше нарушен законът за йерархията - двама души се опитваха да заемат едновременно едно и също - шефското място. И въпреки че привидно всички бяха ОК с това, всъщност ситуацията караше единия да негодува, другия да е агресивен, а останалите да се чувстват объркани. В „полето на доверие“ представителите извършват това, което същинските хора не са съумели да направят в реалния живот - и репликите, които се обменят, са достатъчни, за да усети клиен­тът веднага промяна. До края на семинара се разглеждат още няколко теми: една, свързана с нарушаване на закона за даване и получаване, една, за която бързо стана ясно, че ще премине в семейна - свързана с родителите на човека, който я поставяше - и беше прекъсната от Алма; и една последна, която се отнасяше отново до нарушен закон на йерархията, този път с по-тежки последици.

След близо четири часа там усещането, че атмосферата се сгъстява все повече и повече, а главата ми започва да плува в облак, се засили неимоверно… и точно тогава за мое щастие семинарът приключи. И не че не го знаех и преди, но с доста по-голяма сила усетих, че подобни практики са свързани с огромно акумулиране на емоции, което не всеки може да понесе за дълъг период от време; затова не е добра идея те да продължават по-дълго от два часа.

За целите на семинара обаче по-дългото време беше необходимо и въпреки че умората беше очевидна, споделеното накрая от хората бе смайващо, искрено, позитивно и истинско.

Срещата с Алма Тибурсио ми показа за пореден път, че светът се променя - дори бизнес светът - и тази промяна е свързана с насочването към духовността, към необяснимото. И че понякога отговорът е точно в него. В свят на строгост и корпоративност е трудно да внесеш мекотата на разбирането и да се постараеш да излекуваш подсъзнателните и съзнателните взаимоотношения, които сам си създал. И все пак бизнес констелациите стават все по-популярни, все по-търсени - може би защото просто, като на длан позволяват да видиш отстрани различните модели, които ти пречат да си най-добрата версия на себе си, да ги осъзнаеш - и да се разделиш с тях. Защото вече не са ти нужни.